Zaawansowane wyszukiwanie w katalogu

709 produkt(y) znalezione używając bieżących kryteriów wyszukiwania

Produkty 1 do 50 z 709

na stronę
Strona:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. ...
 12. 15

Ustaw kierunek malejący
 1. PKN-CEN/TR 14788:2012 - wersja polska

  PKN-CEN/TR 14788:2012 - wersja polska

  Wentylacja budynków -- Projektowanie i wymiarowanie systemów wentylacji mieszkań

  Wprowadza: CEN/TR 14788:2006 [IDT]

 2. PKN-CEN/TR 15615:2009 - wersja polska

  PKN-CEN/TR 15615:2009 - wersja polska

  Wyjaśnienie ogólnych powiązań różnych Norm Europejskich z dyrektywą Charakterystyka energetyczna budynków (EPBD) -- Dokument "Umbrella"

  Wprowadza: CEN/TR 15615:2008 [IDT]

 3. PKN-CEN/TS 12201-7:2014-06 - wersja angielska

  PKN-CEN/TS 12201-7:2014-06 - wersja angielska

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Część 7: Zalecenia dotyczące oceny zgodności

  Wprowadza: CEN/TS 12201-7:2014 [IDT]

 4. PKN-CEN/TS 12201-7:2014-06 - wersja polska

  PKN-CEN/TS 12201-7:2014-06 - wersja polska

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Część 7: Zalecenia dotyczące oceny zgodności

  Wprowadza: CEN/TS 12201-7:2014 [IDT]

 5. PKN-CEN/TS 1555-7:2014-09 - wersja polska

  PKN-CEN/TS 1555-7:2014-09 - wersja polska

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych -- Polietylen (PE) -- Część7: Zalecenia dotyczące oceny zgodności

  Wprowadza: CEN/TS 1555-7:2013 [IDT]

 6. PKN-CEN/TS 81-29:2006 - wersja polska

  PKN-CEN/TS 81-29:2006 - wersja polska

  Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Dźwigi przeznaczone do transportu osób i towarów -- Część 29: Interpretacje odnoszące się do norm od EN 81-20 do EN 81-28 (w tym EN 81-1:1998 i EN 81-2:1998)

  Wprowadza: CEN/TS 81-29:2004 [IDT]

 7. PKN-CLC/TR 50479:2007 - wersja angielska

  PKN-CLC/TR 50479:2007 - wersja angielska

  Electrical installation guide -- Selection and erection of electrical equipment -- Wiring systems -- Limitation of temperature rise of connecting interfaces

  Wprowadza: CLC/TR 50479:2007 [IDT]

 8. PN-B-02414:1999 - wersja polska

  PN-B-02414:1999 - wersja polska

  Ogrzewnictwo i ciepłownictwo -- Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi -- Wymagania

 9. PN-B-02421:2000 - wersja polska

  PN-B-02421:2000 - wersja polska

  Ogrzewnictwo i ciepłownictwo -- Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń -- Wymagania i badania odbiorcze

 10. PN-B-02423:1999 - wersja polska

  PN-B-02423:1999 - wersja polska

  Ciepłownictwo -- Węzły ciepłownicze -- Wymagania i badania przy odbiorze

 11. PN-B-02431-1:1999 - wersja polska

  PN-B-02431-1:1999 - wersja polska

  Ogrzewnictwo -- Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1 -- Wymagania

 12. PN-B-02865:1997 - wersja polska

  PN-B-02865:1997 - wersja polska

  Ochrona przeciwpożarowa budynków -- Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne -- Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa

 13. PN-B-10405:1999 - wersja polska

  PN-B-10405:1999 - wersja polska

  Ciepłownictwo -- Sieci ciepłownicze -- Wymagania i badania przy odbiorze

 14. PN-B-10425:2019-09 - wersja polska

  PN-B-10425:2019-09 - wersja polska

  Kominy -- Przewody kominowe dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane -- Wymagania i badania

 15. PN-B-20105:2014-09 - wersja polska

  PN-B-20105:2014-09 - wersja polska

  Izolacja cieplna wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych -- Wymagania dotyczące projektowania, wykonania i odbioru robót

 16. PN-B-75704:2015-12 - wersja polska

  PN-B-75704:2015-12 - wersja polska

  Deski sedesowe do misek ustępowych -- Wymagania i metody badań

 17. PN-C-89206:2005 - wersja polska

  PN-C-89206:2005 - wersja polska

  Rury wywiewne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U)

 18. PN-C-89224:2018-03 - wersja polska

  PN-C-89224:2018-03 - wersja polska

  Systemy przewodów rurowych z termoplastycznych tworzyw sztucznych -- Zewnętrzne systemy bezciśnieniowe i ciśnieniowe do przesyłania wody, odwadniania i kanalizacji z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Warunki techniczne wykonania i odbioru

 19. PN-EN 1111:2017-09 - wersja angielska

  PN-EN 1111:2017-09 - wersja angielska

  Armatura sanitarna -- Baterie termostatyczne (PN 10) -- Ogólna specyfikacja techniczna

  Wprowadza: EN 1111:2017 [IDT]

 20. PN-EN 1113:2015-06 - wersja angielska

  PN-EN 1113:2015-06 - wersja angielska

  Armatura sanitarna -- Przewody natryskowe do armatury sanitarnej systemu zasilania typu 1 i typu 2 -- Ogólna specyfikacja techniczna

  Wprowadza: EN 1113:2015 [IDT]

 21. PN-EN 1123-1:2007 - wersja polska

  PN-EN 1123-1:2007 - wersja polska

  Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych ze szwem wzdłużnym ocynkowanych ogniowo -- Część 1: Wymagania, badania, sterowanie jakością

  Wprowadza: EN 1123-1:1999 [IDT], EN 1123-1:1999/A1:2004 [IDT]

 22. PN-EN 1124-1:2007 - wersja polska

  PN-EN 1124-1:2007 - wersja polska

  Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych nierdzewnych ze szwem wzdłużnym -- Część 1: Wymagania, badania, sterowanie jakością

  Wprowadza: EN 1124-1:1999 [IDT], EN 1124-1:1999/A1:2004 [IDT]

 23. PN-EN 1148:2003/A1:2005 - wersja angielska

  PN-EN 1148:2003/A1:2005 - wersja angielska

  Wymienniki ciepła -- Wymienniki ciepła woda-woda dla wymiennikowni okręgowych -- Procedury badawcze wyznaczania wydajności

  Wprowadza: EN 1148:1998/A1:2005 [IDT]

 24. PN-EN 1148:2003 - wersja polska

  PN-EN 1148:2003 - wersja polska

  Wymienniki ciepła -- Wymienniki ciepła woda-woda dla wymiennikowni okręgowych -- Procedury badawcze wyznaczania wydajności

  Wprowadza: EN 1148:1998 [IDT]

 25. PN-EN 115-1:2017-10 - wersja angielska

  PN-EN 115-1:2017-10 - wersja angielska

  Bezpieczeństwo schodów ruchomych i chodników ruchomych -- Część 1: Budowa i instalowanie

  Wprowadza: EN 115-1:2017 [IDT]

 26. PN-EN 115-2:2010 - wersja angielska

  PN-EN 115-2:2010 - wersja angielska

  Bezpieczeństwo schodów ruchomych i chodników ruchomych -- Część 2: Zasady poprawy bezpieczeństwa istniejących schodów ruchomych i chodników ruchomych

  Wprowadza: EN 115-2:2010 [IDT]

 27. PN-EN 12015:2014-05 - wersja angielska

  PN-EN 12015:2014-05 - wersja angielska

  Kompatybilność elektromagnetyczna -- Standardowa rodzina produktów stosowanych w dźwigach, schodach i chodnikach ruchomych -- Emisja

  Wprowadza: EN 12015:2014 [IDT]

 28. PN-EN 12016:2013-12 - wersja angielska

  PN-EN 12016:2013-12 - wersja angielska

  Kompatybilność elektromagnetyczna -- Standardowa rodzina produktów stosowanych w dźwigach, schodach i chodnikach ruchomych -- Odporność

  Wprowadza: EN 12016:2013 [IDT]

 29. PN-EN 12050-1:2015-05 - wersja angielska

  PN-EN 12050-1:2015-05 - wersja angielska

  Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu -- Część 1: Przepompownie ścieków zawierających fekalia

  Wprowadza: EN 12050-1:2015 [IDT]

 30. PN-EN 12050-2:2015-04 - wersja angielska

  PN-EN 12050-2:2015-04 - wersja angielska

  Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu -- Część 2: Przepompownie ścieków bez fekaliów

  Wprowadza: EN 12050-2:2015 [IDT]

 31. PN-EN 12050-3:2015-05 - wersja angielska

  PN-EN 12050-3:2015-05 - wersja angielska

  Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu -- Część 3: Przepompownie ścieków dla ograniczonego zakresu zastosowania

  Wprowadza: EN 12050-3:2015 [IDT]

 32. PN-EN 12050-4:2015-05 - wersja angielska

  PN-EN 12050-4:2015-05 - wersja angielska

  Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu -- Część 4: Zawory zwrotne do przepompowni ścieków bez fekaliów i z fekaliami

  Wprowadza: EN 12050-4:2015 [IDT]

 33. PN-EN 12056-1:2002 - wersja polska

  PN-EN 12056-1:2002 - wersja polska

  Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków -- Część 1: Postanowienia ogólne i wymagania

  Wprowadza: EN 12056-1:2000 [IDT]

 34. PN-EN 12056-2:2002 - wersja polska

  PN-EN 12056-2:2002 - wersja polska

  Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków -- Część 2: Kanalizacja sanitarna -- Projektowanie układu i obliczenia

  Wprowadza: EN 12056-2:2000 [IDT]

 35. PN-EN 12056-3:2002 - wersja polska

  PN-EN 12056-3:2002 - wersja polska

  Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków -- Część 3: Przewody deszczowe -- Projektowanie układu i obliczenia

  Wprowadza: EN 12056-3:2000 [IDT]

 36. PN-EN 12056-4:2002 - wersja polska

  PN-EN 12056-4:2002 - wersja polska

  Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków -- Część 4: Pompownie ścieków -- Projektowanie układu i obliczenia

  Wprowadza: EN 12056-4:2000 [IDT]

 37. PN-EN 12056-5:2002 - wersja polska

  PN-EN 12056-5:2002 - wersja polska

  Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków -- Część 5: Montaż i badania, instrukcje działania, użytkowania i eksploatacji

  Wprowadza: EN 12056-5:2000 [IDT]

 38. PN-EN 12097:2007 - wersja polska

  PN-EN 12097:2007 - wersja polska

  Wentylacja budynków -- Sieć przewodów -- Wymagania dotyczące elementów składowych sieci przewodów ułatwiających konserwację sieci przewodów

  Wprowadza: EN 12097:2006 [IDT]

 39. PN-EN 12098-1:2017-07 - wersja angielska

  PN-EN 12098-1:2017-07 - wersja angielska

  Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- Sterowanie systemami ogrzewania -- Część 1: Urządzenia sterujące systemów ogrzewania gorącą wodą -- Moduły M3-5, 6, 7, 8

  Wprowadza: EN 12098-1:2017 [IDT]

 40. PN-EN 12098-5:2017-07 - wersja angielska

  PN-EN 12098-5:2017-07 - wersja angielska

  Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- Sterowanie systemami ogrzewania -- Część 5: Programatory start-stop dla systemów ogrzewania -- Moduły M3-5,6,7,8

  Wprowadza: EN 12098-5:2017 [IDT]

 41. PN-EN 12102-1:2018-03 - wersja angielska

  PN-EN 12102-1:2018-03 - wersja angielska

  Klimatyzatory, ziębiarki cieczy, pompy ciepła, ziębiarki do procesów przemysłowych i osuszacze z elektrycznie napędzanymi sprężarkami -- Wyznaczanie poziomu mocy akustycznej -- Część 1: Klimatyzatory, ziębiarki cieczy, pompy ciepła, do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń, osuszacze i ziębiarki do procesów przemysłowych

  Wprowadza: EN 12102-1:2017 [IDT]

 42. PN-EN 12102-2:2019-06 - wersja angielska

  PN-EN 12102-2:2019-06 - wersja angielska

  Klimatyzatory, ziębiarki cieczy, pompy ciepła, ziębiarki do procesów przemysłowych i osuszacze z elektrycznie napędzanymi sprężarkami -- Wyznaczanie poziomu mocy akustycznej -- Część 2: Podgrzewacze wody pompą ciepła

  Wprowadza: EN 12102-2:2019 [IDT]

 43. PN-EN 12109:2003 - wersja polska

  PN-EN 12109:2003 - wersja polska

  Wewnętrzne systemy kanalizacji podciśnieniowej

  Wprowadza: EN 12109:1999 [IDT]

 44. PN-EN 1213:2002 - wersja polska

  PN-EN 1213:2002 - wersja polska

  Armatura w budynkach -- Zawory zaporowe ze stopów miedzi do instalacji wodociągowych w budynkach -- Badania i wymagania

  Wprowadza: EN 1213:1999 [IDT]

 45. PN-EN 12158-1+A1:2010 - wersja angielska

  PN-EN 12158-1+A1:2010 - wersja angielska

  Dźwigi budowlane towarowe -- Część 1: Dźwigi ze wstępem na platformę

  Wprowadza: EN 12158-1:2000+A1:2010 [IDT]

 46. PN-EN 12158-2+A1:2010 - wersja angielska

  PN-EN 12158-2+A1:2010 - wersja angielska

  Dźwigi budowlane towarowe -- Część 2: Dźwigi pochyłe bez wstępu na podstawę ładunkową

  Wprowadza: EN 12158-2:2000+A1:2010 [IDT]

 47. PN-EN 12159:2013-05 - wersja angielska

  PN-EN 12159:2013-05 - wersja angielska

  Dźwigi budowlane towarowo-osobowe z kabiną prowadzoną pionowo

  Wprowadza: EN 12159:2012 [IDT]

 48. PN-EN 12170:2005 - wersja polska

  PN-EN 12170:2005 - wersja polska

  Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Instrukcje eksploatacji, konserwacji i obsługi -- Instalacje ogrzewcze, które wymagają wykwalifikowanego personelu obsługi

  Wprowadza: EN 12170:2002 [IDT]

 49. PN-EN 12171:2003 - wersja polska

  PN-EN 12171:2003 - wersja polska

  Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Instrukcje eksploatacji, konserwacji i obsługi -- Instalacje ogrzewcze, które nie wymagają wykwalifikowanego personelu obsługi

  Wprowadza: EN 12171:2002 [IDT]

 50. PN-EN 12201-4:2012 - wersja angielska

  PN-EN 12201-4:2012 - wersja angielska

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody i do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Polietylen(PE) -- Część 4: Armatura do systemów przesyłania wody

  Wprowadza: EN 12201-4:2012 [IDT]

Produkty 1 do 50 z 709

na stronę
Strona:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. ...
 12. 15

Ustaw kierunek malejący