Zaawansowane wyszukiwanie w katalogu

892 produkt(y) znalezione używając bieżących kryteriów wyszukiwania

Produkty 301 do 350 z 892

na stronę
Strona:
 1. 1
 2. ...
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. ...
 14. 18

Ustaw kierunek malejący
 1. PN-EN 13450:2004 - wersja polska

  PN-EN 13450:2004 - wersja polska

  Kruszywa na podsypkę kolejową

  Wprowadza: EN 13450:2002 [IDT]

 2. PN-EN 13454-1:2006 - wersja polska

  PN-EN 13454-1:2006 - wersja polska

  Spoiwa, spoiwa wieloskładnikowe oraz otrzymywane fabrycznie mieszanki na podkłady podłogowe na bazie siarczanu wapnia -- Część 1: Definicje i wymagania

  Wprowadza: EN 13454-1:2004 [IDT]

 3. PN-EN 13454-2:2019-02 - wersja angielska

  PN-EN 13454-2:2019-02 - wersja angielska

  Spoiwa na podkłady podłogowe na bazie siarczanu wapnia -- Część 2: Metody badań

  Wprowadza: EN 13454-2:2019 [IDT]

 4. PN-EN 13467:2018-02 - wersja angielska

  PN-EN 13467:2018-02 - wersja angielska

  Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budowli i instalacji przemysłowych -- Określanie wymiarów, prostokątności i prostoliniowości otulin

  Wprowadza: EN 13467:2018 [IDT]

 5. PN-EN 13468:2004 - wersja polska

  PN-EN 13468:2004 - wersja polska

  Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budowli i instalacji przemysłowych -- Oznaczanie śladowych ilości rozpuszczalnych w wodzie jonów chlorkowych, fluorkowych, krzemianowych, sodowych oraz pH

  Wprowadza: EN 13468:2001 [IDT]

 6. PN-EN 13469:2013-04 - wersja angielska

  PN-EN 13469:2013-04 - wersja angielska

  Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budowli i instalacji przemysłowych -- Określanie właściwości przenikania pary wodnej przez otuliny

  Wprowadza: EN 13469:2012 [IDT]

 7. PN-EN 13470:2003 - wersja polska

  PN-EN 13470:2003 - wersja polska

  Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budowli i instalacji przemysłowych -- Określanie gęstości pozornej otuliny

  Wprowadza: EN 13470:2001 [IDT]

 8. PN-EN 13472:2013-04 - wersja angielska

  PN-EN 13472:2013-04 - wersja angielska

  Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budowli i instalacji przemysłowych -- Określanie nasiąkliwości wodą otulin przy krótkotrwałym częściowym zanurzeniu

  Wprowadza: EN 13472:2012 [IDT]

 9. PN-EN 13491:2018-04 - wersja angielska

  PN-EN 13491:2018-04 - wersja angielska

  Bariery geosyntetyczne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy tunelów i towarzyszących im budowli podziemnych

  Wprowadza: EN 13491:2018 [IDT]

 10. PN-EN 13492:2018-05 - wersja angielska

  PN-EN 13492:2018-05 - wersja angielska

  Bariery geosyntetyczne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy składowisk odpadów ciekłych, stacji pośrednich lub wtórnej obudowy zabezpieczającej

  Wprowadza: EN 13492:2018 [IDT]

 11. PN-EN 13493:2018-05 - wersja angielska

  PN-EN 13493:2018-05 - wersja angielska

  Bariery geosyntetyczne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy magazynów przejściowych i składowisk na bezużyteczne odpady stałe

  Wprowadza: EN 13493:2018 [IDT]

 12. PN-EN 13494:2020-01 - wersja angielska

  PN-EN 13494:2020-01 - wersja angielska

  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Określanie przyczepności warstwy klejącej i warstwy podkładowej do materiału do izolacji cieplnej

  Wprowadza: EN 13494:2019 [IDT]

 13. PN-EN 13495:2020-01 - wersja angielska

  PN-EN 13495:2020-01 - wersja angielska

  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Określanie odporności na odrywanie zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania (ETICS) (badanie z blokiem piankowym)

  Wprowadza: EN 13495:2019 [IDT]

 14. PN-EN 13496:2013-12 - wersja angielska

  PN-EN 13496:2013-12 - wersja angielska

  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Określanie mechanicznych właściwości siatek z włókna szklanego stosowanych do zbrojenia warstwy w zewnętrznych zespolonych systemach izolacji cieplnej (ETICS)

  Wprowadza: EN 13496:2013 [IDT]

 15. PN-EN 13497:2018-10 - wersja angielska

  PN-EN 13497:2018-10 - wersja angielska

  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Określanie odporności na uderzenie zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania (ETICS)

  Wprowadza: EN 13497:2018 [IDT]

 16. PN-EN 13498:2003 - wersja polska

  PN-EN 13498:2003 - wersja polska

  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Określanie odporności na wgniatanie zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania (ETICS)

  Wprowadza: EN 13498:2002 [IDT]

 17. PN-EN 13499:2005 - wersja polska

  PN-EN 13499:2005 - wersja polska

  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem -- Specyfikacja

  Wprowadza: EN 13499:2003 [IDT]

 18. PN-EN 13500:2005 - wersja polska

  PN-EN 13500:2005 - wersja polska

  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) z wełną mineralną -- Specyfikacja

  Wprowadza: EN 13500:2003 [IDT]

 19. PN-EN 1351:1999 - wersja polska

  PN-EN 1351:1999 - wersja polska

  Oznaczanie wytrzymałości na zginanie autoklawizowanego betonu komórkowego

  Wprowadza: EN 1351:1997 [IDT]

 20. PN-EN 1352:1999 - wersja polska

  PN-EN 1352:1999 - wersja polska

  Oznaczanie modułu sprężystości autoklawizowanego betonu komórkowego lub betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze

  Wprowadza: EN 1352:1996 [IDT]

 21. PN-EN 1353:1999 - wersja polska

  PN-EN 1353:1999 - wersja polska

  Oznaczanie wilgotności autoklawizowanego betonu komórkowego

  Wprowadza: EN 1353:1996 [IDT]

 22. PN-EN 1354:2006 - wersja angielska

  PN-EN 1354:2006 - wersja angielska

  Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze

  Wprowadza: EN 1354:2005 [IDT]

 23. PN-EN 1355:1999 - wersja polska

  PN-EN 1355:1999 - wersja polska

  Oznaczanie pełzania przy ściskaniu autoklawizowanego betonu komórkowego lub betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze

  Wprowadza: EN 1355:1996 [IDT]

 24. PN-EN 1356:1999 - wersja polska

  PN-EN 1356:1999 - wersja polska

  Badanie właściwości użytkowych prefabrykowanych elementów zbrojonych z autoklawizowanego betonu komórkowego lub betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze przy zginaniu

  Wprowadza: EN 1356:1996 [IDT]

 25. PN-EN 13577:2008 - wersja polska

  PN-EN 13577:2008 - wersja polska

  Agresja chemiczna na beton -- Oznaczanie zawartości agresywnego dwutlenku węgla w wodzie

  Wprowadza: EN 13577:2007 [IDT]

 26. PN-EN 13581:2004 - wersja polska

  PN-EN 13581:2004 - wersja polska

  Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -- Metody badań -- Oznaczanie ubytku masy betonu hydrofobizowanego przez impregnację po działaniu zamrażania-rozmrażania w obecności soli

  Wprowadza: EN 13581:2002 [IDT]

 27. PN-EN 13583:2012 - wersja angielska

  PN-EN 13583:2012 - wersja angielska

  Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów -- Określanie odporności na grad

  Wprowadza: EN 13583:2012 [IDT]

 28. PN-EN 13587:2016-12 - wersja angielska

  PN-EN 13587:2016-12 - wersja angielska

  Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie siły rozciągania lepiszczy asfaltowych metodą rozciągania

  Wprowadza: EN 13587:2016 [IDT]

 29. PN-EN 13587:2016-12 - wersja polska

  PN-EN 13587:2016-12 - wersja polska

  Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie siły rozciągania lepiszczy asfaltowych metodą rozciągania

  Wprowadza: EN 13587:2016 [IDT]

 30. PN-EN 13588:2017-11 - wersja angielska

  PN-EN 13588:2017-11 - wersja angielska

  Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metodą testu wahadłowego

  Wprowadza: EN 13588:2017 [IDT]

 31. PN-EN 13588:2017-11 - wersja polska

  PN-EN 13588:2017-11 - wersja polska

  Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metodą testu wahadłowego

  Wprowadza: EN 13588:2017 [IDT]

 32. PN-EN 13589:2018-08 - wersja angielska

  PN-EN 13589:2018-08 - wersja angielska

  Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie siły rozciągania asfaltów modyfikowanych, metoda z duktylometrem

  Wprowadza: EN 13589:2018 [IDT]

 33. PN-EN 13589:2018-08 - wersja polska

  PN-EN 13589:2018-08 - wersja polska

  Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie siły rozciągania asfaltów modyfikowanych, metoda z duktylometrem

  Wprowadza: EN 13589:2018 [IDT]

 34. PN-EN 13596:2006 - wersja polska

  PN-EN 13596:2006 - wersja polska

  Elastyczne wyroby wodochronne -- Izolacja wodochronna betonowych płyt pomostów obiektów mostowych i innych powierzchni betonowych przeznaczonych do ruchu pojazdów -- Określanie przyczepności

  Wprowadza: EN 13596:2004 [IDT]

 35. PN-EN 13614:2011 - wersja angielska

  PN-EN 13614:2011 - wersja angielska

  Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczenie przyczepności emulsji asfaltowych przez zanurzenie w wodzie

  Wprowadza: EN 13614:2011 [IDT]

 36. PN-EN 13614:2011 - wersja polska

  PN-EN 13614:2011 - wersja polska

  Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczenie przyczepności emulsji asfaltowych przez zanurzenie w wodzie

  Wprowadza: EN 13614:2011 [IDT]

 37. PN-EN 13632:2012 - wersja polska

  PN-EN 13632:2012 - wersja polska

  Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Wzrokowa ocena zdyspergowania polimeru w asfaltach modyfikowanych polimerami

  Wprowadza: EN 13632:2010 [IDT]

 38. PN-EN 13639:2017-11 - wersja angielska

  PN-EN 13639:2017-11 - wersja angielska

  Oznaczanie całkowitej zawartości węgla organicznego w wapieniu

  Wprowadza: EN 13639:2017 [IDT]

 39. PN-EN 13653:2017-05 - wersja angielska

  PN-EN 13653:2017-05 - wersja angielska

  Elastyczne wyroby wodochronne -- Izolacja wodochronna betonowych obiektów mostowych i innych powierzchni betonowych przeznaczonych do ruchu pojazdów -- Określanie wytrzymałości na ścinanie

  Wprowadza: EN 13653:2017 [IDT]

 40. PN-EN 13658-1:2009 - wersja polska

  PN-EN 13658-1:2009 - wersja polska

  Metalowe siatki, narożniki i listwy podtynkowe -- Definicje, wymagania i metody badań -- Część 1: Tynki wewnętrzne

  Wprowadza: EN 13658-1:2005 [IDT]

 41. PN-EN 13658-2:2009 - wersja polska

  PN-EN 13658-2:2009 - wersja polska

  Metalowe siatki, narożniki i listwy podtynkowe -- Definicje, wymagania i metody badań -- Część 2: Tynki zewnętrzne

  Wprowadza: EN 13658-2:2005 [IDT]

 42. PN-EN 1367-1:2007 - wersja angielska

  PN-EN 1367-1:2007 - wersja angielska

  Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych -- Część 1: Oznaczanie mrozoodporności

  Wprowadza: EN 1367-1:2007 [IDT]

 43. PN-EN 1367-2:2010 - wersja angielska

  PN-EN 1367-2:2010 - wersja angielska

  Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych -- Część 2: Badanie w siarczanie magnezu

  Wprowadza: EN 1367-2:2009 [IDT]

 44. PN-EN 1367-3:2002 - wersja polska

  PN-EN 1367-3:2002 - wersja polska

  Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych -- Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania

  Wprowadza: EN 1367-3:2001 [IDT]

 45. PN-EN 1367-4:2010 - wersja polska

  PN-EN 1367-4:2010 - wersja polska

  Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych -- Część 4: Oznaczanie skurczu przy wysychaniu

  Wprowadza: EN 1367-4:2008 [IDT]

 46. PN-EN 1367-5:2011 - wersja angielska

  PN-EN 1367-5:2011 - wersja angielska

  Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych -- Część 5: Oznaczanie odporności na szok termiczny

  Wprowadza: EN 1367-5:2011 [IDT]

 47. PN-EN 1367-6:2008 - wersja angielska

  PN-EN 1367-6:2008 - wersja angielska

  Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych -- Część 6: Mrozoodporność w obecności soli

  Wprowadza: EN 1367-6:2008 [IDT]

 48. PN-EN 1367-7:2014-07 - wersja angielska

  PN-EN 1367-7:2014-07 - wersja angielska

  Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych -- Część 7: Oznaczanie odporności na zamrażanie i rozmrażanie kruszyw lekkich

  Wprowadza: EN 1367-7:2014 [IDT]

 49. PN-EN 1367-8:2014-07 - wersja angielska

  PN-EN 1367-8:2014-07 - wersja angielska

  Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych -- Część 8: Oznaczanie odporności na rozpad kruszyw lekkich

  Wprowadza: EN 1367-8:2014 [IDT]

 50. PN-EN 13693+A1:2009 - wersja angielska

  PN-EN 13693+A1:2009 - wersja angielska

  Prefabrykaty z betonu -- Specjalne elementy dachowe

  Wprowadza: EN 13693:2004+A1:2009 [IDT]

Produkty 301 do 350 z 892

na stronę
Strona:
 1. 1
 2. ...
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. ...
 14. 18

Ustaw kierunek malejący