Zaawansowane wyszukiwanie w katalogu

896 produkt(y) znalezione używając bieżących kryteriów wyszukiwania

Produkty 851 do 896 z 896

na stronę
Strona:
 1. 1
 2. ...
 3. 9
 4. 10
 5. 11
 6. 12
 7. 13
 8. 14
 9. 15
 10. 16
 11. 17
 12. 18

Ustaw kierunek malejący
 1. PN-EN ISO 10545-15:1999 - wersja polska

  PN-EN ISO 10545-15:1999 - wersja polska

  Płytki i płyty ceramiczne -- Oznaczanie uwalnianego ołowiu i kadmu z płytek szkliwionych

  Wprowadza: EN ISO 10545-15:1997 [IDT], ISO 10545-15:1995 [IDT]

 2. PN-EN ISO 10545-16:2012 - wersja angielska

  PN-EN ISO 10545-16:2012 - wersja angielska

  Płytki i płyty ceramiczne -- Część 16: Oznaczanie małych różnic barwy

  Wprowadza: EN ISO 10545-16:2012 [IDT], ISO 10545-16:2010 [IDT]

 3. PN-EN ISO 10545-1:2014-12 - wersja niemiecka

  PN-EN ISO 10545-1:2014-12 - wersja niemiecka

  Płytki i płyty ceramiczne -- Część 1: Pobieranie próbek i warunki odbioru

  Wprowadza: EN ISO 10545-1:2014 [IDT], ISO 10545-1:2014 [IDT]

 4. PN-EN ISO 10545-1:2014-12 - wersja angielska

  PN-EN ISO 10545-1:2014-12 - wersja angielska

  Płytki i płyty ceramiczne -- Część 1: Pobieranie próbek i warunki odbioru

  Wprowadza: EN ISO 10545-1:2014 [IDT], ISO 10545-1:2014 [IDT]

 5. PN-EN ISO 10545-2:2018-12 - wersja niemiecka

  PN-EN ISO 10545-2:2018-12 - wersja niemiecka

  Płytki i płyty ceramiczne -- Część 2: Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni

  Wprowadza: EN ISO 10545-2:2018 [IDT], ISO 10545-2:2018 [IDT]

 6. PN-EN ISO 10545-2:2018-12 - wersja angielska

  PN-EN ISO 10545-2:2018-12 - wersja angielska

  Płytki i płyty ceramiczne -- Część 2: Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni

  Wprowadza: EN ISO 10545-2:2018 [IDT], ISO 10545-2:2018 [IDT]

 7. PN-EN ISO 10545-3:2018-05 - wersja niemiecka

  PN-EN ISO 10545-3:2018-05 - wersja niemiecka

  Płytki i płyty ceramiczne -- Część 3: Oznaczanie nasiąkliwości wodnej, porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej

  Wprowadza: EN ISO 10545-3:2018 [IDT], ISO 10545-3:2018 [IDT]

 8. PN-EN ISO 10545-3:2018-05 - wersja angielska

  PN-EN ISO 10545-3:2018-05 - wersja angielska

  Płytki i płyty ceramiczne -- Część 3: Oznaczanie nasiąkliwości wodnej, porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej

  Wprowadza: EN ISO 10545-3:2018 [IDT], ISO 10545-3:2018 [IDT]

 9. PN-EN ISO 10545-4:2019-04 - wersja angielska

  PN-EN ISO 10545-4:2019-04 - wersja angielska

  Płytki i płyty ceramiczne -- Część 4: Oznaczanie wytrzymałości na zginanie i siły łamiącej

  Wprowadza: EN ISO 10545-4:2019 [IDT], ISO 10545-4:2019 [IDT]

 10. PN-EN ISO 10545-5:1999 - wersja polska

  PN-EN ISO 10545-5:1999 - wersja polska

  Płytki i płyty ceramiczne -- Oznaczanie odporności na uderzenie metodą pomiaru współczynnika odbicia

  Wprowadza: EN ISO 10545-5:1997 [IDT]

 11. PN-EN ISO 10545-6:2012 - wersja angielska

  PN-EN ISO 10545-6:2012 - wersja angielska

  Płytki i płyty ceramiczne -- Część 6: Oznaczanie odporności na wgłębne ścieranie płytek nieszkliwionych

  Wprowadza: EN ISO 10545-6:2012 [IDT], ISO 10545-6:2010 [IDT]

 12. PN-EN ISO 10545-7:2000 - wersja polska

  PN-EN ISO 10545-7:2000 - wersja polska

  Płytki i płyty ceramiczne -- Oznaczanie odporności na ścieranie powierzchni płytek szkliwionych

  Wprowadza: EN ISO 10545-7:1998/AC:1999 [IDT], EN ISO 10545-7:1998 [IDT]

 13. PN-EN ISO 10545-8:2014-09 - wersja angielska

  PN-EN ISO 10545-8:2014-09 - wersja angielska

  Płytki i płyty ceramiczne -- Część 8: Oznaczanie cieplnej rozszerzalności liniowej

  Wprowadza: EN ISO 10545-8:2014 [IDT], ISO 10545-8:2014 [IDT]

 14. PN-EN ISO 10545-9:2013-12 - wersja angielska

  PN-EN ISO 10545-9:2013-12 - wersja angielska

  Płytki i płyty ceramiczne -- Część 9: Oznaczanie odporności na szok termiczny

  Wprowadza: EN ISO 10545-9:2013 [IDT], ISO 10545-9:2013 [IDT]

 15. PN-EN ISO 10563:2017-08 - wersja angielska

  PN-EN ISO 10563:2017-08 - wersja angielska

  Budynki i budowle -- Kity -- Określanie zmiany masy i objętości

  Wprowadza: EN ISO 10563:2017 [IDT], ISO 10563:2017 [IDT]

 16. PN-EN ISO 10590:2007 - wersja polska

  PN-EN ISO 10590:2007 - wersja polska

  Konstrukcje budowlane -- Kity -- Określanie właściwości mechanicznych kitów przy rozciąganiu, przy stałym wydłużeniu, po działaniu wody

  Wprowadza: EN ISO 10590:2005 [IDT], ISO 10590:2005 [IDT]

 17. PN-EN ISO 10591:2007 - wersja polska

  PN-EN ISO 10591:2007 - wersja polska

  Konstrukcje budowlane -- Kity -- Określanie właściwości adhezji/kohezji kitów po działaniu wody

  Wprowadza: EN ISO 10591:2005 [IDT], ISO 10591:2005 [IDT]

 18. PN-EN ISO 11431:2004 - wersja polska

  PN-EN ISO 11431:2004 - wersja polska

  Konstrukcje budowlane -- Wyroby do uszczelniania -- Określanie właściwości adhezji/kohezji kitów po działaniu ciepła, wody i sztucznego światła działającego przez szkło

  Wprowadza: EN ISO 11431:2002 [IDT], ISO 11431:2002 [IDT]

 19. PN-EN ISO 11432:2005 - wersja angielska

  PN-EN ISO 11432:2005 - wersja angielska

  Konstrukcje budowlane -- Kity -- Określanie odporności na ściskanie

  Wprowadza: EN ISO 11432:2005 [IDT], ISO 11432:2005 [IDT]

 20. PN-EN ISO 11600:2004/A1:2011 - wersja angielska

  PN-EN ISO 11600:2004/A1:2011 - wersja angielska

  Konstrukcje budowlane -- Wyroby do uszczelniania -- Klasyfikacja i wymagania dotyczące kitów

  Wprowadza: EN ISO 11600:2003/A1:2011 [IDT], ISO 11600:2002/Amd 1:2011 [IDT]

 21. PN-EN ISO 11600:2004 - wersja polska

  PN-EN ISO 11600:2004 - wersja polska

  Konstrukcje budowlane -- Wyroby do uszczelniania -- Klasyfikacja i wymagania dotyczące kitów

  Wprowadza: EN ISO 11600:2003 [IDT], ISO 11600:2002 [IDT]

 22. PN-EN ISO 11654:1999 - wersja polska

  PN-EN ISO 11654:1999 - wersja polska

  Akustyka -- Wyroby dźwiękochłonne używane w budownictwie -- Wskaźnik pochłaniania dźwięku

  Wprowadza: EN ISO 11654:1997 [IDT], ISO 11654:1997 [IDT]

 23. PN-EN ISO 12570:2002/A1:2013-11 - wersja angielska

  PN-EN ISO 12570:2002/A1:2013-11 - wersja angielska

  Cieplno-wilgotnościowe właściwości materiałów i wyrobów budowlanych -- Określanie wilgotności przez suszenie w podwyższonej temperaturze

  Wprowadza: EN ISO 12570:2000/A1:2013 [IDT], ISO 12570:2000/Amd 1:2013 [IDT]

 24. PN-EN ISO 12570:2002/A2:2018-06 - wersja angielska

  PN-EN ISO 12570:2002/A2:2018-06 - wersja angielska

  Cieplno-wilgotnościowe właściwości materiałów i wyrobów budowlanych -- Określanie wilgotności przez suszenie w podwyższonej temperaturze

  Wprowadza: EN ISO 12570:2000/A2:2018 [IDT], ISO 12570:2000/Amd 2:2018 [IDT]

 25. PN-EN ISO 12570:2002 - wersja polska

  PN-EN ISO 12570:2002 - wersja polska

  Cieplno-wilgotnościowe właściwości materiałów i wyrobów budowlanych -- Określanie wilgotności przez suszenie w podwyższonej temperaturze

  Wprowadza: EN ISO 12570:2000 [IDT], ISO 12570:2000 [IDT]

 26. PN-EN ISO 12571:2013-12 - wersja angielska

  PN-EN ISO 12571:2013-12 - wersja angielska

  Cieplno-wilgotnościowe właściwości użytkowe materiałów i wyrobów budowlanych -- Określanie właściwości sorpcyjnych

  Wprowadza: EN ISO 12571:2013 [IDT], ISO 12571:2013 [IDT]

 27. PN-EN ISO 12571:2013-12 - wersja polska

  PN-EN ISO 12571:2013-12 - wersja polska

  Cieplno-wilgotnościowe właściwości użytkowe materiałów i wyrobów budowlanych -- Określanie właściwości sorpcyjnych

  Wprowadza: EN ISO 12571:2013 [IDT], ISO 12571:2013 [IDT]

 28. PN-EN ISO 12572:2016-10 - wersja angielska

  PN-EN ISO 12572:2016-10 - wersja angielska

  Cieplno-wilgotnościowe właściwości użytkowe materiałów i wyrobów budowlanych -- Określanie właściwości związanych z transportem pary wodnej -- Metoda naczynia

  Wprowadza: EN ISO 12572:2016 [IDT], ISO 12572:2016 [IDT]

 29. PN-EN ISO 13787:2005 - wersja polska

  PN-EN ISO 13787:2005 - wersja polska

  Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych -- Określanie deklarowanego współczynnika przewodzenia ciepła

  Wprowadza: EN ISO 13787:2003 [IDT]

 30. PN-EN ISO 15148:2004/A1:2016-06 - wersja angielska

  PN-EN ISO 15148:2004/A1:2016-06 - wersja angielska

  Cieplno-wilgotnościowe właściwości użytkowe materiałów i wyrobów budowlanych -- Określanie współczynnika absorpcji wody przez częściowe zanurzenie

  Wprowadza: EN ISO 15148:2002/A1:2016 [IDT], ISO 15148:2002/Amd 1:2016 [IDT]

 31. PN-EN ISO 15148:2004 - wersja polska

  PN-EN ISO 15148:2004 - wersja polska

  Cieplno-wilgotnościowe właściwości użytkowe materiałów i wyrobów budowlanych -- Określanie współczynnika absorpcji wody przez częściowe zanurzenie

  Wprowadza: EN ISO 15148:2002 [IDT], ISO 15148:2002 [IDT]

 32. PN-EN ISO 16535:2019-08 - wersja angielska

  PN-EN ISO 16535:2019-08 - wersja angielska

  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Określanie nasiąkliwości wodą przy długotrwałym zanurzeniu

  Wprowadza: EN ISO 16535:2019 [IDT], ISO 16535:2019 [IDT]

 33. PN-EN ISO 16536:2019-08 - wersja angielska

  PN-EN ISO 16536:2019-08 - wersja angielska

  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Określanie absorpcji wody przy długotrwałej dyfuzji

  Wprowadza: EN ISO 16536:2019 [IDT], ISO 16536:2019 [IDT]

 34. PN-EN ISO 1716:2018-08 - wersja angielska

  PN-EN ISO 1716:2018-08 - wersja angielska

  Badania reakcji na ogień wyrobów -- Określanie ciepła spalania brutto (wartości kalorycznej)

  Wprowadza: EN ISO 1716:2018 [IDT], ISO 1716:2018 [IDT]

 35. PN-EN ISO 29767:2019-08 - wersja angielska

  PN-EN ISO 29767:2019-08 - wersja angielska

  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Określanie nasiąkliwości wodą przy krótkotrwałym, częściowym zanurzeniu

  Wprowadza: EN ISO 29767:2019 [IDT], ISO 29767:2019 [IDT]

 36. PN-EN ISO 6927:2012 - wersja angielska

  PN-EN ISO 6927:2012 - wersja angielska

  Budynki i budowle -- Kity -- Terminologia

  Wprowadza: EN ISO 6927:2012 [IDT], ISO 6927:2012 [IDT]

 37. PN-EN ISO 7389:2004 - wersja polska

  PN-EN ISO 7389:2004 - wersja polska

  Konstrukcje budowlane -- Wyroby do uszczelniania -- Określanie powrotu elastycznego kitów

  Wprowadza: EN ISO 7389:2003 [IDT]

 38. PN-EN ISO 7390:2004 - wersja polska

  PN-EN ISO 7390:2004 - wersja polska

  Konstrukcje budowlane -- Wyroby do uszczelniania -- Określanie odporności na spływanie kitów

  Wprowadza: EN ISO 7390:2003 [IDT]

 39. PN-EN ISO 8339:2005 - wersja angielska

  PN-EN ISO 8339:2005 - wersja angielska

  Konstrukcje budowlane -- Wyroby do uszczelniania -- Kity -- Określanie właściwości mechanicznych przy rozciąganiu

  Wprowadza: EN ISO 8339:2005 [IDT]

 40. PN-EN ISO 8340:2005 - wersja angielska

  PN-EN ISO 8340:2005 - wersja angielska

  Konstrukcje budowlane -- Wyroby do uszczelniania -- Kity -- Określanie właściwości mechanicznych kitów przy stałym rozciąganiu

  Wprowadza: EN ISO 8340:2005 [IDT]

 41. PN-EN ISO 8394-1:2011 - wersja angielska

  PN-EN ISO 8394-1:2011 - wersja angielska

  Konstrukcje budowlane -- Wyroby do uszczelniania -- Część 1: Określanie wytłaczalności kitów

  Wprowadza: EN ISO 8394-1:2010 [IDT]

 42. PN-EN ISO 8394-2:2017-12 - wersja angielska

  PN-EN ISO 8394-2:2017-12 - wersja angielska

  Budynki i budowle -- Określanie wytłaczalności kitów -- Część 2: Znormalizowane urządzenie badawcze

  Wprowadza: EN ISO 8394-2:2017 [IDT], ISO 8394-2:2017 [IDT]

 43. PN-EN ISO 9046:2005 - wersja polska

  PN-EN ISO 9046:2005 - wersja polska

  Konstrukcje budowlane -- Wyroby do uszczelniania -- Określanie właściwości adhezji/kohezji kitów w stałej temperaturze

  Wprowadza: EN ISO 9046:2004 [IDT]

 44. PN-EN ISO 9047:2004 - wersja polska

  PN-EN ISO 9047:2004 - wersja polska

  Konstrukcje budowlane -- Wyroby do uszczelniania -- Określanie właściwości adhezji/kohezji kitów w zmiennych temperaturach

  Wprowadza: EN ISO 9047:2003 [IDT], ISO 9047:2001 [IDT]

 45. PN-G-14100:1997 - wersja polska

  PN-G-14100:1997 - wersja polska

  Podziemne wyrobiska korytarzowe i komorowe -- Beton natryskowy -- Wymagania i badania

 46. PN-ISO 390:2002 - wersja polska

  PN-ISO 390:2002 - wersja polska

  Wyroby cementowe wzmocnione włóknem -- Pobieranie próbek i kontrola

  Wprowadza: ISO 390:1993 [IDT]

Produkty 851 do 896 z 896

na stronę
Strona:
 1. 1
 2. ...
 3. 9
 4. 10
 5. 11
 6. 12
 7. 13
 8. 14
 9. 15
 10. 16
 11. 17
 12. 18

Ustaw kierunek malejący