Zaawansowane wyszukiwanie w katalogu

892 produkt(y) znalezione używając bieżących kryteriów wyszukiwania

Produkty 801 do 850 z 892

na stronę
Strona:
 1. 1
 2. ...
 3. 9
 4. 10
 5. 11
 6. 12
 7. 13
 8. 14
 9. 15
 10. 16
 11. 17
 12. 18

Ustaw kierunek malejący
 1. PN-EN 826:2013-07 - wersja angielska

  PN-EN 826:2013-07 - wersja angielska

  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Określanie zachowania przy ściskaniu

  Wprowadza: EN 826:2013 [IDT]

 2. PN-EN 932-1:1999 - wersja polska

  PN-EN 932-1:1999 - wersja polska

  Badania podstawowych właściwości kruszyw -- Metody pobierania próbek

  Wprowadza: EN 932-1:1996 [IDT]

 3. PN-EN 932-2:2001 - wersja polska

  PN-EN 932-2:2001 - wersja polska

  Badania podstawowych właściwości kruszyw -- Metody pomniejszania próbek laboratoryjnych

  Wprowadza: EN 932-2:1999 [IDT]

 4. PN-EN 932-3:1999/A1:2004 - wersja polska

  PN-EN 932-3:1999/A1:2004 - wersja polska

  Badania podstawowych właściwości kruszyw -- Procedura i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego

  Wprowadza: EN 932-3:1996/A1:2003 [IDT]

 5. PN-EN 932-3:1999 - wersja polska

  PN-EN 932-3:1999 - wersja polska

  Badania podstawowych właściwości kruszyw -- Procedura i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego

  Wprowadza: EN 932-3:1996 [IDT]

 6. PN-EN 932-5:2012 - wersja angielska

  PN-EN 932-5:2012 - wersja angielska

  Badania podstawowych właściwości kruszyw -- Część 5: Wyposażenie podstawowe i wzorcowanie

  Wprowadza: EN 932-5:2012 [IDT]

 7. PN-EN 932-6:2002 - wersja polska

  PN-EN 932-6:2002 - wersja polska

  Badania podstawowych właściwości kruszyw -- Część 6: Definicje powtarzalności i odtwarzalności

  Wprowadza: EN 932-6:1999 [IDT]

 8. PN-EN 933-10:2009 - wersja angielska

  PN-EN 933-10:2009 - wersja angielska

  Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 10: Ocena zawartości drobnych cząstek -- Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

  Wprowadza: EN 933-10:2009 [IDT]

 9. PN-EN 933-11:2009 - wersja angielska

  PN-EN 933-11:2009 - wersja angielska

  Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 11: Klasyfikacja składników kruszywa grubego z recyklingu

  Wprowadza: EN 933-11:2009 [IDT]

 10. PN-EN 933-1:2012 - wersja angielska

  PN-EN 933-1:2012 - wersja angielska

  Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 1: Oznaczanie składu ziarnowego -- Metoda przesiewania

  Wprowadza: EN 933-1:2012 [IDT]

 11. PN-EN 933-2:1999 - wersja polska

  PN-EN 933-2:1999 - wersja polska

  Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Oznaczanie składu ziarnowego -- Nominalne wymiary otworów sit badawczych

  Wprowadza: EN 933-2:1995 [IDT]

 12. PN-EN 933-3:2012 - wersja angielska

  PN-EN 933-3:2012 - wersja angielska

  Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 3: Oznaczanie kształtu ziarn za pomocą wskaźnika płaskości

  Wprowadza: EN 933-3:2012 [IDT]

 13. PN-EN 933-4:2008 - wersja niemiecka

  PN-EN 933-4:2008 - wersja niemiecka

  Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 4: Oznaczanie kształtu ziarn -- Wskaźnik kształtu

  Wprowadza: EN 933-4:2008 [IDT]

 14. PN-EN 933-4:2008 - wersja angielska

  PN-EN 933-4:2008 - wersja angielska

  Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 4: Oznaczanie kształtu ziarn -- Wskaźnik kształtu

  Wprowadza: EN 933-4:2008 [IDT]

 15. PN-EN 933-5:2000/A1:2005 - wersja polska

  PN-EN 933-5:2000/A1:2005 - wersja polska

  Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Oznaczanie procentowej zawartości ziarn o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych

  Wprowadza: EN 933-5:1998/A1:2004 [IDT]

 16. PN-EN 933-5:2000 - wersja polska

  PN-EN 933-5:2000 - wersja polska

  Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Oznaczanie procentowej zawartości ziarn o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych

  Wprowadza: EN 933-5:1998 [IDT]

 17. PN-EN 933-6:2014-07 - wersja angielska

  PN-EN 933-6:2014-07 - wersja angielska

  Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 6: Ocena właściwości powierzchni -- Wskaźnik przepływu kruszyw

  Wprowadza: EN 933-6:2014 [IDT]

 18. PN-EN 933-7:2000 - wersja polska

  PN-EN 933-7:2000 - wersja polska

  Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Oznaczanie zawartości muszli -- Zawartość procentowa muszli w kruszywach grubych

  Wprowadza: EN 933-7:1998 [IDT]

 19. PN-EN 933-8+A1:2015-07 - wersja angielska

  PN-EN 933-8+A1:2015-07 - wersja angielska

  Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 8: Ocena zawartości drobnych cząstek -- Badanie wskaźnika piaskowego

  Wprowadza: EN 933-8:2012+A1:2015 [IDT]

 20. PN-EN 933-9+A1:2013-07 - wersja angielska

  PN-EN 933-9+A1:2013-07 - wersja angielska

  Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 9: Ocena zawartości drobnych cząstek -- Badanie błękitem metylenowym

  Wprowadza: EN 933-9:2009+A1:2013 [IDT]

 21. PN-EN 934-1:2009 - wersja polska

  PN-EN 934-1:2009 - wersja polska

  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Część 1: Wymagania podstawowe

  Wprowadza: EN 934-1:2008 [IDT]

 22. PN-EN 934-2+A1:2012 - wersja angielska

  PN-EN 934-2+A1:2012 - wersja angielska

  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Część 2: Domieszki do betonu -- Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie

  Wprowadza: EN 934-2:2009+A1:2012 [IDT]

 23. PN-EN 934-3+A1:2012 - wersja angielska

  PN-EN 934-3+A1:2012 - wersja angielska

  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Część 3: Domieszki do zapraw do murów -- Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie

  Wprowadza: EN 934-3:2009+A1:2012 [IDT]

 24. PN-EN 934-4:2010 - wersja polska

  PN-EN 934-4:2010 - wersja polska

  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Część 4: Domieszki do zaczynów iniekcyjnych do kanałów kablowych -- Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie

  Wprowadza: EN 934-4:2009 [IDT]

 25. PN-EN 934-5:2009 - wersja polska

  PN-EN 934-5:2009 - wersja polska

  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Część 5: Domieszki do betonu natryskowego -- Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie

  Wprowadza: EN 934-5:2007 [IDT]

 26. PN-EN 934-6:2019-04 - wersja angielska

  PN-EN 934-6:2019-04 - wersja angielska

  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Część 6: Pobieranie próbek, ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych

  Wprowadza: EN 934-6:2019 [IDT]

 27. PN-EN 989:1999 - wersja polska

  PN-EN 989:1999 - wersja polska

  Oznaczanie przyczepności autoklawizowanego betonu komórkowego do prętów zbrojenia metodą wypychania

  Wprowadza: EN 989:1995 [IDT]

 28. PN-EN 990:2004 - wersja polska

  PN-EN 990:2004 - wersja polska

  Metody badań zabezpieczenia przed korozją zbrojenia w autoklawizowanym betonie komórkowym i betonie lekkim kruszywowym o otwartej strukturze

  Wprowadza: EN 990:2002 [IDT]

 29. PN-EN 991:1999 - wersja polska

  PN-EN 991:1999 - wersja polska

  Oznaczanie wymiarów prefabrykowanych elementów zbrojonych z autoklawizowanego betonu komórkowego lub z betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze

  Wprowadza: EN 991:1995 [IDT]

 30. PN-EN 992:1999 - wersja polska

  PN-EN 992:1999 - wersja polska

  Oznaczanie gęstości w stanie suchym betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze

  Wprowadza: EN 992:1995 [IDT]

 31. PN-EN 998-1:2016-12 - wersja angielska

  PN-EN 998-1:2016-12 - wersja angielska

  Wymagania dotyczące zaprawy do murów -- Część 1: Zaprawa do tynkowania zewnętrznego i wewnętrznego

  Wprowadza: EN 998-1:2016 [IDT]

 32. PN-EN 998-2:2016-12 - wersja angielska

  PN-EN 998-2:2016-12 - wersja angielska

  Wymagania dotyczące zaprawy do murów -- Część 2: Zaprawa murarska

  Wprowadza: EN 998-2:2016 [IDT]

 33. PN-EN ISO 10426-1:2010 - wersja angielska

  PN-EN ISO 10426-1:2010 - wersja angielska

  Przemysł naftowy i gazowniczy -- Cementy i materiały do cementowania otworów -- Część 1: Specyfikacja

  Wprowadza: EN ISO 10426-1:2009 [IDT], ISO 10426-1:2009 [IDT]

 34. PN-EN ISO 10426-1:2010 - wersja polska

  PN-EN ISO 10426-1:2010 - wersja polska

  Przemysł naftowy i gazowniczy -- Cementy i materiały do cementowania otworów -- Część 1: Specyfikacja

  Wprowadza: EN ISO 10426-1:2009 [IDT], ISO 10426-1:2009 [IDT]

 35. PN-EN ISO 10426-2:2006/A1:2006 - wersja angielska

  PN-EN ISO 10426-2:2006/A1:2006 - wersja angielska

  Przemysł naftowy i gazowniczy -- Cementy i materiały do cementowania otworów wiertniczych -- Część 2: Badania cementów wiertniczych

  Wprowadza: EN ISO 10426-2:2003/A1:2005 [IDT], ISO 10426-2:2003/Amd 1:2005 [IDT]

 36. PN-EN ISO 10426-2:2006 - wersja polska

  PN-EN ISO 10426-2:2006 - wersja polska

  Przemysł naftowy i gazowniczy -- Cementy i materiały do cementowania otworów wiertniczych -- Część 2: Badania cementów wiertniczych

  Wprowadza: EN ISO 10426-2:2003 [IDT], ISO 10426-2:2003 [IDT]

 37. PN-EN ISO 10426-3:2020-03 - wersja angielska

  PN-EN ISO 10426-3:2020-03 - wersja angielska

  Przemysł naftowy i gazowniczy -- Cementy i materiały do cementowania otworów -- Część 3: Badania receptur cementów stosowanych w otworach wiertniczych na wodach głębokich

  Wprowadza: EN ISO 10426-3:2019 [IDT], ISO 10426-3:2019 [IDT]

 38. PN-EN ISO 10426-4:2006 - wersja polska

  PN-EN ISO 10426-4:2006 - wersja polska

  Przemysł naftowy i gazowniczy -- Cementy i materiały do cementowania otworów -- Część 4: Sporządzanie i badanie zaczynów cementowych pod ciśnieniem atmosferycznym

  Wprowadza: EN ISO 10426-4:2004 [IDT], ISO 10426-4:2004 [IDT]

 39. PN-EN ISO 10426-5:2006 - wersja polska

  PN-EN ISO 10426-5:2006 - wersja polska

  Przemysł naftowy i gazowniczy -- Cementy i materiały do cementowania otworów -- Część 5: Określanie kurczliwości i ekspansji zaczynów cementowych o różnym składzie pod ciśnieniem atmosferycznym

  Wprowadza: EN ISO 10426-5:2005 [IDT], ISO 10426-5:2004 [IDT]

 40. PN-EN ISO 10426-6:2012 - wersja polska

  PN-EN ISO 10426-6:2012 - wersja polska

  Przemysł naftowy i gazowniczy -- Cementy i materiały do cementowania otworów -- Część 6: Metody określania statycznej wytrzymałości strukturalnej zaczynów cementowych

  Wprowadza: EN ISO 10426-6:2008 [IDT], ISO 10426-6:2008 [IDT]

 41. PN-EN ISO 10545-10:1999 - wersja polska

  PN-EN ISO 10545-10:1999 - wersja polska

  Płytki i płyty ceramiczne -- Oznaczanie rozszerzalności wodnej

  Wprowadza: EN ISO 10545-10:1997 [IDT], ISO 10545-10:1995 [IDT]

 42. PN-EN ISO 10545-11:1998 - wersja polska

  PN-EN ISO 10545-11:1998 - wersja polska

  Płytki i płyty ceramiczne -- Oznaczanie odporności na pęknięcia włoskowate płytek szkliwionych

  Wprowadza: EN ISO 10545-11:1996 [IDT]

 43. PN-EN ISO 10545-12:1999 - wersja polska

  PN-EN ISO 10545-12:1999 - wersja polska

  Płytki i płyty ceramiczne -- Oznaczanie mrozoodporności

  Wprowadza: EN ISO 10545-12:1997 [IDT]

 44. PN-EN ISO 10545-13:2017-01 - wersja angielska

  PN-EN ISO 10545-13:2017-01 - wersja angielska

  Płytki i płyty ceramiczne -- Część 13: Oznaczanie odporności chemicznej

  Wprowadza: EN ISO 10545-13:2016 [IDT], ISO 10545-13:2016 [IDT]

 45. PN-EN ISO 10545-14:2015-11 - wersja niemiecka

  PN-EN ISO 10545-14:2015-11 - wersja niemiecka

  Płytki i płyty ceramiczne -- Część 14: Oznaczanie odporności na plamienie

  Wprowadza: EN ISO 10545-14:2015 [IDT], ISO 10545-14:2015 [IDT]

 46. PN-EN ISO 10545-14:2015-11 - wersja angielska

  PN-EN ISO 10545-14:2015-11 - wersja angielska

  Płytki i płyty ceramiczne -- Część 14: Oznaczanie odporności na plamienie

  Wprowadza: EN ISO 10545-14:2015 [IDT], ISO 10545-14:2015 [IDT]

 47. PN-EN ISO 10545-15:1999 - wersja polska

  PN-EN ISO 10545-15:1999 - wersja polska

  Płytki i płyty ceramiczne -- Oznaczanie uwalnianego ołowiu i kadmu z płytek szkliwionych

  Wprowadza: EN ISO 10545-15:1997 [IDT], ISO 10545-15:1995 [IDT]

 48. PN-EN ISO 10545-16:2012 - wersja angielska

  PN-EN ISO 10545-16:2012 - wersja angielska

  Płytki i płyty ceramiczne -- Część 16: Oznaczanie małych różnic barwy

  Wprowadza: EN ISO 10545-16:2012 [IDT], ISO 10545-16:2010 [IDT]

 49. PN-EN ISO 10545-1:2014-12 - wersja niemiecka

  PN-EN ISO 10545-1:2014-12 - wersja niemiecka

  Płytki i płyty ceramiczne -- Część 1: Pobieranie próbek i warunki odbioru

  Wprowadza: EN ISO 10545-1:2014 [IDT], ISO 10545-1:2014 [IDT]

 50. PN-EN ISO 10545-1:2014-12 - wersja angielska

  PN-EN ISO 10545-1:2014-12 - wersja angielska

  Płytki i płyty ceramiczne -- Część 1: Pobieranie próbek i warunki odbioru

  Wprowadza: EN ISO 10545-1:2014 [IDT], ISO 10545-1:2014 [IDT]

Produkty 801 do 850 z 892

na stronę
Strona:
 1. 1
 2. ...
 3. 9
 4. 10
 5. 11
 6. 12
 7. 13
 8. 14
 9. 15
 10. 16
 11. 17
 12. 18

Ustaw kierunek malejący