Zaawansowane wyszukiwanie w katalogu

186 produkt(y) znalezione używając bieżących kryteriów wyszukiwania

Produkty 1 do 50 z 186

na stronę
Strona:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4

Ustaw kierunek rosnący
 1. PN-ISO 6242-1:1999 - wersja polska

  PN-ISO 6242-1:1999 - wersja polska

  Budownictwo -- Wyrażanie wymagań użytkownika -- Wymagania termiczne

  Wprowadza: ISO 6242-1:1992 [IDT]

 2. PN-ISO 10053:2001 - wersja polska

  PN-ISO 10053:2001 - wersja polska

  Akustyka -- Pomiar skuteczności akustycznej ekranu biurowego we wzorcowych warunkach laboratoryjnych

  Wprowadza: ISO 10053:1991 [IDT]

 3. PN-EN ISO 9972:2015-10 - wersja angielska

  PN-EN ISO 9972:2015-10 - wersja angielska

  Cieplne właściwości użytkowe budynków -- Określanie przepuszczalności powietrznej budynków -- Metoda pomiaru ciśnieniowego z użyciem wentylatora

  Wprowadza: EN ISO 9972:2015 [IDT], ISO 9972:2015 [IDT]

 4. PN-EN ISO 9288:1999 - wersja polska

  PN-EN ISO 9288:1999 - wersja polska

  Izolacja cieplna -- Wymiana ciepła przez promieniowanie -- Wielkości fizyczne i definicje

  Wprowadza: EN ISO 9288:1996 [IDT]

 5. PN-EN ISO 9229:2007 - wersja polska

  PN-EN ISO 9229:2007 - wersja polska

  Izolacja cieplna -- Słownik

  Wprowadza: EN ISO 9229:2007 [IDT], ISO 9229:2007 [IDT]

 6. PN-EN ISO 9229:2007 - wersja angielska

  PN-EN ISO 9229:2007 - wersja angielska

  Izolacja cieplna -- Słownik

  Wprowadza: EN ISO 9229:2007 [IDT], ISO 9229:2007 [IDT]

 7. PN-EN ISO 7235:2009 - wersja angielska

  PN-EN ISO 7235:2009 - wersja angielska

  Akustyka -- Metody laboratoryjne pomiaru tłumików kanałowych oraz elementów końcowych -- Tłumienie wtrącenia, hałas przepływu i strata ciśnienia całkowitego

  Wprowadza: EN ISO 7235:2009 [IDT], ISO 7235:2003 [IDT]

 8. PN-EN ISO 7235:2009 - wersja niemiecka

  PN-EN ISO 7235:2009 - wersja niemiecka

  Akustyka -- Metody laboratoryjne pomiaru tłumików kanałowych oraz elementów końcowych -- Tłumienie wtrącenia, hałas przepływu i strata ciśnienia całkowitego

  Wprowadza: EN ISO 7235:2009 [IDT], ISO 7235:2003 [IDT]

 9. PN-EN ISO 717-2:2013-08 - wersja angielska

  PN-EN ISO 717-2:2013-08 - wersja angielska

  Akustyka -- Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych -- Część 2: Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych

  Wprowadza: EN ISO 717-2:2013 [IDT], ISO 717-2:2013 [IDT]

 10. PN-EN ISO 717-1:2013-08 - wersja angielska

  PN-EN ISO 717-1:2013-08 - wersja angielska

  Akustyka -- Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych -- Część 1: Izolacyjność od dźwięków powietrznych

  Wprowadza: EN ISO 717-1:2013 [IDT], ISO 717-1:2013 [IDT]

 11. PN-EN ISO 6946:2017-10 - wersja angielska

  PN-EN ISO 6946:2017-10 - wersja angielska

  Komponenty budowlane i elementy budynku -- Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła -- Metody obliczania

  Wprowadza: EN ISO 6946:2017 [IDT], ISO 6946:2017 [IDT]

 12. PN-EN ISO 6781-3:2016-04 - wersja angielska

  PN-EN ISO 6781-3:2016-04 - wersja angielska

  Właściwości użytkowe budynków -- Detekcja wad cieplnych i wilgotnościowych w budynkach metodą podczerwieni -- Część 3: Kwalifikacje operatorów urządzeń, analityków danych i piszących raporty

  Wprowadza: EN ISO 6781-3:2015 [IDT], ISO 6781-3:2015 [IDT]

 13. PN-EN ISO 52022-3:2017-09 - wersja angielska

  PN-EN ISO 52022-3:2017-09 - wersja angielska

  Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- Właściwości cieplne, słoneczne i oświetlenia światłem dziennym komponentów i elementów budynku -- Część 3: Szczegółowa metoda obliczania charakterystyk słonecznych i oświetlenia światłem dziennym urządzeń ochrony przeciwsłonecznej w połączeniu z oszkleniem

  Wprowadza: EN ISO 52022-3:2017 [IDT], ISO 52022-3:2017 [IDT]

 14. PN-EN ISO 52022-1:2017-10 - wersja angielska

  PN-EN ISO 52022-1:2017-10 - wersja angielska

  Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- Właściwości cieplne, słoneczne i oświetlenia światłem dziennym komponentów budowlanych i elementów -- Część 1: Uproszczona metoda obliczania charakterystyk słonecznych i oświetlenia światłem dziennym dla urządzeń ochrony przeciwsłonecznej w połączeniu z oszkleniem

  Wprowadza: EN ISO 52022-1:2017 [IDT], ISO 52022-1:2017 [IDT]

 15. PN-EN ISO 52018-1:2017-10 - wersja angielska

  PN-EN ISO 52018-1:2017-10 - wersja angielska

  Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- Wskaźniki do częściowych wymagań EPB związanych z bilansem energii cieplnej i funkcją budowli -- Część 1: Przegląd opcji

  Wprowadza: EN ISO 52018-1:2017 [IDT], ISO 52018-1:2017 [IDT]

 16. PN-EN ISO 52017-1:2017-10 - wersja angielska

  PN-EN ISO 52017-1:2017-10 - wersja angielska

  Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- Jawne i utajone obciążenia cieplne oraz temperatury wewnętrzne -- Część 1: Ogólne procedury obliczania

  Wprowadza: EN ISO 52017-1:2017 [IDT], ISO 52017-1:2017 [IDT]

 17. PN-EN ISO 52016-1:2017-09 - wersja angielska

  PN-EN ISO 52016-1:2017-09 - wersja angielska

  Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- Zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i chłodzenia, wewnętrzne temperatury oraz jawne i utajone obciążenia cieplne -- Część 1: Procedury obliczania

  Wprowadza: EN ISO 52016-1:2017 [IDT], ISO 52016-1:2017 [IDT]

 18. PN-EN ISO 52010-1:2017-09 - wersja angielska

  PN-EN ISO 52010-1:2017-09 - wersja angielska

  Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- Zewnętrzne warunki klimatyczne -- Część 1: Konwersja danych klimatycznych do obliczeń energetycznych

  Wprowadza: EN ISO 52010-1:2017 [IDT], ISO 52010-1:2017 [IDT]

 19. PN-EN ISO 52003-1:2017-09 - wersja angielska

  PN-EN ISO 52003-1:2017-09 - wersja angielska

  Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- Wskaźniki, wymagania, ocena i certyfikacja -- Część 1: Ogólne aspekty i zastosowanie do całkowitych energetycznych właściwości użytkowych

  Wprowadza: EN ISO 52003-1:2017 [IDT], ISO 52003-1:2017 [IDT]

 20. PN-EN ISO 52000-1:2017-10 - wersja angielska

  PN-EN ISO 52000-1:2017-10 - wersja angielska

  Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- Nadrzędna ocena EPB -- Część 1: Ogólne ramy i procedury

  Wprowadza: EN ISO 52000-1:2017 [IDT], ISO 52000-1:2017 [IDT]

 21. PN-EN ISO 354:2005 - wersja polska

  PN-EN ISO 354:2005 - wersja polska

  Akustyka -- Pomiar pochłaniania dźwięku w komorze pogłosowej

  Wprowadza: EN ISO 354:2003 [IDT]

 22. PN-EN ISO 3382-3:2012 - wersja angielska

  PN-EN ISO 3382-3:2012 - wersja angielska

  Akustyka -- Pomiar parametrów akustycznych pomieszczeń -- Część 3: Pomieszczenia biurowe typu "open space"

  Wprowadza: EN ISO 3382-3:2012 [IDT]

 23. PN-EN ISO 3382-2:2010 - wersja polska

  PN-EN ISO 3382-2:2010 - wersja polska

  Akustyka -- Pomiar parametrów akustycznych pomieszczeń -- Część 2: Czas pogłosu w zwyczajnych pomieszczeniach

  Wprowadza: EN ISO 3382-2:2008/AC:2009 [IDT], EN ISO 3382-2:2008 [IDT]

 24. PN-EN ISO 3382-1:2009 - wersja angielska

  PN-EN ISO 3382-1:2009 - wersja angielska

  Akustyka -- Pomiar parametrów akustycznych pomieszczeń -- Część 1: Pomieszczenia specjalne

  Wprowadza: EN ISO 3382-1:2009 [IDT]

 25. PN-EN ISO 23993:2011 - wersja angielska

  PN-EN ISO 23993:2011 - wersja angielska

  Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych -- Określanie obliczeniowego współczynnika przewodzenia ciepła

  Wprowadza: EN ISO 23993:2010 [IDT]

 26. PN-EN ISO 18233:2006 - wersja angielska

  PN-EN ISO 18233:2006 - wersja angielska

  Akustyka -- Zastosowanie nowych metod pomiarowych w akustyce budynku i pomieszczeń

  Wprowadza: EN ISO 18233:2006 [IDT]

 27. PN-EN ISO 16283-3:2016-04 - wersja angielska

  PN-EN ISO 16283-3:2016-04 - wersja angielska

  Akustyka -- Pomiar terenowy izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych -- Część 3: Izolacyjność akustyczna ściany zewnętrznej

  Wprowadza: EN ISO 16283-3:2016 [IDT], ISO 16283-3:2016 [IDT]

 28. PN-EN ISO 16283-2:2018-09 - wersja angielska

  PN-EN ISO 16283-2:2018-09 - wersja angielska

  Akustyka -- Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych -- Część 2: Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych

  Wprowadza: EN ISO 16283-2:2018 [IDT], ISO 16283-2:2018 [IDT]

 29. PN-EN ISO 16283-1:2014-05 - wersja polska

  PN-EN ISO 16283-1:2014-05 - wersja polska

  Akustyka -- Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych -- Część 1: Izolacyjność od dźwięków powietrznych

  Wprowadza: EN ISO 16283-1:2014 [IDT], ISO 16283-1:2014 [IDT]

 30. PN-EN ISO 16283-1:2014-05 - wersja angielska

  PN-EN ISO 16283-1:2014-05 - wersja angielska

  Akustyka -- Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych -- Część 1: Izolacyjność od dźwięków powietrznych

  Wprowadza: EN ISO 16283-1:2014 [IDT], ISO 16283-1:2014 [IDT]

 31. PN-EN ISO 16283-1:2014-05/A1:2018-02 - wersja polska

  PN-EN ISO 16283-1:2014-05/A1:2018-02 - wersja polska

  Akustyka -- Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych -- Część 1: Izolacyjność od dźwięków powietrznych

  Wprowadza: EN ISO 16283-1:2014/A1:2017 [IDT], ISO 16283-1:2014/Amd 1:2017 [IDT]

 32. PN-EN ISO 16283-1:2014-05/A1:2018-02 - wersja angielska

  PN-EN ISO 16283-1:2014-05/A1:2018-02 - wersja angielska

  Akustyka -- Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych -- Część 1: Izolacyjność od dźwięków powietrznych

  Wprowadza: EN ISO 16283-1:2014/A1:2017 [IDT], ISO 16283-1:2014/Amd 1:2017 [IDT]

 33. PN-EN ISO 16251-1:2014-09 - wersja angielska

  PN-EN ISO 16251-1:2014-09 - wersja angielska

  Akustyka -- Pomiar laboratoryjny redukcji przenoszonego hałasu uderzeniowego przez wykładziny podłogowe na małej próbce stropu -- Część 1: Mała próbka stropu masywnego

  Wprowadza: EN ISO 16251-1:2014 [IDT], ISO 16251-1:2014 [IDT]

 34. PN-EN ISO 16032:2006 - wersja polska

  PN-EN ISO 16032:2006 - wersja polska

  Akustyka -- Pomiar poziomu ciśnienia akustycznego od urządzeń wyposażenia technicznego w budynkach -- Metoda dokładna

  Wprowadza: EN ISO 16032:2004 [IDT]

 35. PN-EN ISO 15927-6:2010 - wersja polska

  PN-EN ISO 15927-6:2010 - wersja polska

  Cieplno-wilgotnościowe właściwości użytkowe budynków -- Obliczanie i prezentacja danych klimatycznych -- Część 6: Zakumulowane różnice temperatury (stopniodni)

  Wprowadza: EN ISO 15927-6:2007 [IDT], ISO 15927-6:2007 [IDT]

 36. PN-EN ISO 15927-5:2006 - wersja polska

  PN-EN ISO 15927-5:2006 - wersja polska

  Cieplno-wilgotnościowe właściwości użytkowe budynków -- Obliczanie i prezentacja danych klimatycznych -- Część 5: Dane do wyznaczania obliczeniowej mocy cieplnej systemu ogrzewania

  Wprowadza: EN ISO 15927-5:2004 [IDT], ISO 15927-5:2004 [IDT]

 37. PN-EN ISO 15927-5:2006/A1:2012 - wersja angielska

  PN-EN ISO 15927-5:2006/A1:2012 - wersja angielska

  Cieplno-wilgotnościowe właściwości użytkowe budynków -- Obliczanie i prezentacja danych klimatycznych -- Część 5: Dane do wyznaczania obliczeniowej mocy cieplnej systemu ogrzewania

  Wprowadza: EN ISO 15927-5:2004/A1:2011 [IDT], ISO 15927-5:2004/Amd 1:2011 [IDT]

 38. PN-EN ISO 15927-4:2007 - wersja polska

  PN-EN ISO 15927-4:2007 - wersja polska

  Cieplno-wilgotnościowe właściwości użytkowe budynków -- Obliczanie i prezentacja danych klimatycznych -- Część 4: Dane godzinowe do oceny rocznego zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia

  Wprowadza: EN ISO 15927-4:2005 [IDT], ISO 15927-4:2005 [IDT]

 39. PN-EN ISO 15927-3:2010 - wersja polska

  PN-EN ISO 15927-3:2010 - wersja polska

  Cieplno-wilgotnościowe właściwości użytkowe budynków -- Obliczanie i prezentacja danych klimatycznych -- Część 3: Obliczanie wskaźnika zacinającego deszczu dla powierzchni pionowych z danych godzinowych wiatru i deszczu

  Wprowadza: EN ISO 15927-3:2009 [IDT], ISO 15927-3:2009 [IDT]

 40. PN-EN ISO 15927-2:2010 - wersja polska

  PN-EN ISO 15927-2:2010 - wersja polska

  Cieplno-wilgotnościowe właściwości użytkowe budynków -- Obliczanie i prezentacja danych klimatycznych -- Część 2: Dane godzinowe do obliczania mocy chłodniczej

  Wprowadza: EN ISO 15927-2:2009 [IDT], ISO 15927-2:2009 [IDT]

 41. PN-EN ISO 15927-1:2005 - wersja polska

  PN-EN ISO 15927-1:2005 - wersja polska

  Cieplno-wilgotnościowe właściwości użytkowe budynków -- Obliczanie i prezentacja danych klimatycznych -- Część 1: Średnie miesięczne niezależnych parametrów meteorologicznych

  Wprowadza: EN ISO 15927-1:2003 [IDT], ISO 15927-1:2003 [IDT]

 42. PN-EN ISO 15758:2014-06 - wersja angielska

  PN-EN ISO 15758:2014-06 - wersja angielska

  Cieplno-wilgotnościowe właściwości użytkowe wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych -- Obliczanie dyfuzji pary wodnej -- Systemy izolacji rurociągów zimnych

  Wprowadza: EN ISO 15758:2014 [IDT], ISO 15758:2004 [IDT]

 43. PN-EN ISO 15186-3:2011 - wersja angielska

  PN-EN ISO 15186-3:2011 - wersja angielska

  Akustyka -- Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych metodą natężeniową -- Część 3: Pomiary laboratoryjne w zakresie niskich częstotliwości

  Wprowadza: EN ISO 15186-3:2010 [IDT], ISO 15186-3:2002 [IDT]

 44. PN-EN ISO 15186-2:2011 - wersja angielska

  PN-EN ISO 15186-2:2011 - wersja angielska

  Akustyka -- Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych metodą natężeniową -- Część 2: Pomiary terenowe

  Wprowadza: EN ISO 15186-2:2010 [IDT], ISO 15186-2:2003 [IDT]

 45. PN-EN ISO 15186-1:2005 - wersja polska

  PN-EN ISO 15186-1:2005 - wersja polska

  Akustyka -- Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach oraz izolacyjności elementów budowlanych metodą natężenia dźwięku -- Część 1: Pomiary laboratoryjne

  Wprowadza: EN ISO 15186-1:2003 [IDT], ISO 15186-1:2000 [IDT]

 46. PN-EN ISO 15148:2004 - wersja polska

  PN-EN ISO 15148:2004 - wersja polska

  Cieplno-wilgotnościowe właściwości użytkowe materiałów i wyrobów budowlanych -- Określanie współczynnika absorpcji wody przez częściowe zanurzenie

  Wprowadza: EN ISO 15148:2002 [IDT], ISO 15148:2002 [IDT]

 47. PN-EN ISO 15148:2004/A1:2016-06 - wersja angielska

  PN-EN ISO 15148:2004/A1:2016-06 - wersja angielska

  Cieplno-wilgotnościowe właściwości użytkowe materiałów i wyrobów budowlanych -- Określanie współczynnika absorpcji wody przez częściowe zanurzenie

  Wprowadza: EN ISO 15148:2002/A1:2016 [IDT], ISO 15148:2002/Amd 1:2016 [IDT]

 48. PN-EN ISO 14683:2017-09 - wersja angielska

  PN-EN ISO 14683:2017-09 - wersja angielska

  Mostki cieplne w budynkach -- Liniowy współczynnik przenikania ciepła -- Metody uproszczone i wartości orientacyjne

  Wprowadza: EN ISO 14683:2017 [IDT], ISO 14683:2017 [IDT]

 49. PN-EN ISO 140-7:2000 - wersja polska

  PN-EN ISO 140-7:2000 - wersja polska

  Akustyka -- Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych -- Pomiary terenowe izolacyjności od dźwięków uderzeniowych stropów

  Wprowadza: EN ISO 140-7:1998 [IDT], ISO 140-7:1998 [IDT]

 50. PN-EN ISO 140-5:1999 - wersja polska

  PN-EN ISO 140-5:1999 - wersja polska

  Akustyka -- Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych -- Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych ściany zewnętrznej i jej elementów

  Wprowadza: EN ISO 140-5:1998 [IDT], ISO 140-5:1998 [IDT]

Produkty 1 do 50 z 186

na stronę
Strona:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4

Ustaw kierunek rosnący