Zaawansowane wyszukiwanie w katalogu

519 produkt(y) znalezione używając bieżących kryteriów wyszukiwania

Produkty 201 do 250 z 519

na stronę
Strona:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11

Ustaw kierunek malejący
 1. PN-EN 15276-1:2019-07 - wersja angielska

  PN-EN 15276-1:2019-07 - wersja angielska

  Stałe urządzenia gaśnicze -- Aerozolowe zestawy gaśnicze -- Cześć 1: Wymagania i metody badań elementów składowych

  Wprowadza: EN 15276-1:2019 [IDT]

 2. PN-EN 15276-2:2019-06 - wersja angielska

  PN-EN 15276-2:2019-06 - wersja angielska

  Stałe urządzenia gaśnicze -- Aerozolowe zestawy gaśnicze -- Cześć 2: Projektowanie, instalacja i konserwacja

  Wprowadza: EN 15276-2:2019 [IDT]

 3. PN-EN 15423:2008 - wersja angielska

  PN-EN 15423:2008 - wersja angielska

  Wentylacja budynków -- Zabezpieczenia przeciwpożarowe systemów rozprowadzenia powietrza w budynkach

  Wprowadza: EN 15423:2008 [IDT]

 4. PN-EN 15659:2019-12 - wersja angielska

  PN-EN 15659:2019-12 - wersja angielska

  Pomieszczenia i urządzenia do przechowywania wartości -- Klasyfikacja i metody badań odporności ogniowej -- Lekkie urządzenia odporne na działanie ognia

  Wprowadza: EN 15659:2019 [IDT]

 5. PN-EN 1568-1:2018-06 - wersja angielska

  PN-EN 1568-1:2018-06 - wersja angielska

  Środki gaśnicze -- Pianotwórcze środki gaśnicze -- Część 1: Wymagania dotyczące środków pianotwórczych do wytwarzania piany średniej służącej do powierzchniowego gaszenia cieczy palnych nie mieszających się z wodą

  Wprowadza: EN 1568-1:2018 [IDT]

 6. PN-EN 1568-2:2018-06 - wersja angielska

  PN-EN 1568-2:2018-06 - wersja angielska

  Środki gaśnicze -- Pianotwórcze środki gaśnicze -- Część 2: Wymagania dotyczące środków pianotwórczych do wytwarzania piany lekkiej służącej do powierzchniowego gaszenia cieczy palnych nie mieszających się z wodą

  Wprowadza: EN 1568-2:2018 [IDT]

 7. PN-EN 1568-3:2018-07 - wersja angielska

  PN-EN 1568-3:2018-07 - wersja angielska

  Środki gaśnicze -- Pianotwórcze środki gaśnicze -- Część 3: Wymagania dotyczące środków pianotwórczych do wytwarzania piany ciężkiej służącej do powierzchniowego gaszenia cieczy palnych nie mieszających się z wodą

  Wprowadza: EN 1568-3:2018 [IDT]

 8. PN-EN 1568-4:2018-06 - wersja angielska

  PN-EN 1568-4:2018-06 - wersja angielska

  Środki gaśnicze -- Pianotwórcze środki gaśnicze -- Część 4: Wymagania dotyczące środków pianotwórczych do wytwarzania piany ciężkiej służącej do powierzchniowego gaszenia cieczy palnych mieszających się z wodą

  Wprowadza: EN 1568-4:2018 [IDT]

 9. PN-EN 15725:2010 - wersja angielska

  PN-EN 15725:2010 - wersja angielska

  Raporty dotyczące rozszerzonego zakresu zastosowania wyrobów budowlanych i elementów budynku z uwagi na ich właściwości ogniowe

  Wprowadza: EN 15725:2010 [IDT]

 10. PN-EN 15767-1:2009 - wersja angielska

  PN-EN 15767-1:2009 - wersja angielska

  Przenośny sprzęt do podawania środków gaśniczych dostarczanych przez pompy pożarnicze -- Działka przenośne -- Część 1: Wymagania ogólne dotyczące przenośnych zespołów działek

  Wprowadza: EN 15767-1:2009 [IDT]

 11. PN-EN 15767-2:2009 - wersja angielska

  PN-EN 15767-2:2009 - wersja angielska

  Przenośny sprzęt do podawania środków gaśniczych dostarczanych przez pompy pożarnicze -- Działka przenośne -- Część 2: Dysze wodne

  Wprowadza: EN 15767-2:2009 [IDT]

 12. PN-EN 15767-3:2010 - wersja angielska

  PN-EN 15767-3:2010 - wersja angielska

  Przenośny sprzęt do podawania środków gaśniczych dostarczanych przez pompy pożarnicze -- Działka przenośne -- Część 3: Urządzenia pianowe

  Wprowadza: EN 15767-3:2010 [IDT]

 13. PN-EN 15882-1+A1:2017-12 - wersja angielska

  PN-EN 15882-1+A1:2017-12 - wersja angielska

  Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej instalacji użytkowych -- Część 1: Przewody wentylacyjne

  Wprowadza: EN 15882-1:2011+A1:2017 [IDT]

 14. PN-EN 15882-2:2015-06 - wersja angielska

  PN-EN 15882-2:2015-06 - wersja angielska

  Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej instalacji użytkowych -- Część 2: Klapy odcinające

  Wprowadza: EN 15882-2:2015 [IDT]

 15. PN-EN 15882-3:2009 - wersja angielska

  PN-EN 15882-3:2009 - wersja angielska

  Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej instalacji użytkowych -- Część 3: Uszczelnienia przejść instalacyjnych

  Wprowadza: EN 15882-3:2009 [IDT]

 16. PN-EN 15882-4:2012 - wersja angielska

  PN-EN 15882-4:2012 - wersja angielska

  Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej instalacji użytkowych -- Część 4: Uszczelnienia złączy liniowych

  Wprowadza: EN 15882-4:2012 [IDT]

 17. PN-EN 15889:2011 - wersja angielska

  PN-EN 15889:2011 - wersja angielska

  Węże pożarnicze -- Metody badań

  Wprowadza: EN 15889:2011 [IDT]

 18. PN-EN 15998:2011 - wersja angielska

  PN-EN 15998:2011 - wersja angielska

  Szkło w budownictwie -- Bezpieczeństwo w przypadku pożaru, odporność ogniowa -- Metodyka badania szkła do celów klasyfikacji

  Wprowadza: EN 15998:2010 [IDT]

 19. PN-EN 16000:2011 - wersja polska

  PN-EN 16000:2011 - wersja polska

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych -- Systemy stosowane wewnątrz budynków -- Montaż i mocowanie elementów na stanowisku do badania oddziaływania termicznego pojedynczego płonącego przedmiotu

  Wprowadza: EN 16000:2010 [IDT]

 20. PN-EN 16034:2014-11 - wersja niemiecka

  PN-EN 16034:2014-11 - wersja niemiecka

  Drzwi, bramy i otwieralne okna -- Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne -- Właściwości dotyczące odporności ogniowej i/lub dymoszczelności

  Wprowadza: EN 16034:2014 [IDT]

 21. PN-EN 16034:2014-11 - wersja angielska

  PN-EN 16034:2014-11 - wersja angielska

  Drzwi, bramy i otwieralne okna -- Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne -- Właściwości dotyczące odporności ogniowej i/lub dymoszczelności

  Wprowadza: EN 16034:2014 [IDT]

 22. PN-EN 16081+A1:2014-02 - wersja angielska

  PN-EN 16081+A1:2014-02 - wersja angielska

  Komory hiperbaryczne -- Wymagania dla systemów przeciwpożarowych -- Wydajność, instalacja i badanie

  Wprowadza: EN 16081:2011+A1:2013 [IDT]

 23. PN-EN 16156:2011 - wersja angielska

  PN-EN 16156:2011 - wersja angielska

  Papierosy -- Pomiar zdolności zapłonu papierosów -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa

  Wprowadza: EN 16156:2010 [IDT]

 24. PN-EN 16156:2011 - wersja polska

  PN-EN 16156:2011 - wersja polska

  Papierosy -- Pomiar zdolności zapłonu -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa

  Wprowadza: EN 16156:2010 [IDT]

 25. PN-EN 1624:2002 - wersja polska

  PN-EN 1624:2002 - wersja polska

  Wyroby włókiennicze -- Zachowanie się przemysłowych i technicznych wyrobów włókienniczych podczas palenia -- Metoda wyznaczania rozprzestrzeniania się płomienia na pionowo umieszczonych próbkach

  Wprowadza: EN 1624:1999 [IDT]

 26. PN-EN 1625:2002 - wersja polska

  PN-EN 1625:2002 - wersja polska

  Wyroby włókiennicze -- Zachowanie się przemysłowych i technicznych wyrobów włókienniczych podczas palenia -- Metoda wyznaczania zapalności pionowo umieszczonych próbek

  Wprowadza: EN 1625:1999 [IDT]

 27. PN-EN 16327:2014-04 - wersja angielska

  PN-EN 16327:2014-04 - wersja angielska

  Sprzęt pożarniczy -- Urządzenia dozujące środek pianotwórczy pod ciśnieniem (PPPS) i urządzenia do wytwarzania piany z zastosowaniem sprężonego powietrza (CAFS)

  Wprowadza: EN 16327:2014 [IDT]

 28. PN-EN 1634-1+A1:2018-03 - wersja angielska

  PN-EN 1634-1+A1:2018-03 - wersja angielska

  Badania odporności ogniowej i dymoszczelności zespołów drzwiowych, żaluzjowych i otwieralnych okien oraz elementów okuć budowlanych -- Część 1: Badania odporności ogniowej zespołów drzwiowych, żaluzjowych i otwieralnych okien

  Wprowadza: EN 1634-1:2014+A1:2018 [IDT]

 29. PN-EN 1634-2:2009 - wersja polska

  PN-EN 1634-2:2009 - wersja polska

  Badania odporności ogniowej i dymoszczelności zestawów drzwiowych i żaluzjowych, otwieralnych okien i elementów okuć budowlanych -- Część 2: Badanie odporności ogniowej charakteryzujące elementy okuć budowlanych

  Wprowadza: EN 1634-2:2008 [IDT]

 30. PN-EN 1634-3:2006 - wersja polska

  PN-EN 1634-3:2006 - wersja polska

  Badania odporności ogniowej zestawów drzwiowych i żaluzjowych -- Część 3: Sprawdzanie dymoszczelności drzwi i żaluzji

  Wprowadza: EN 1634-3:2004 [IDT]

 31. PN-EN 16602-70-21:2015-01 - wersja angielska

  PN-EN 16602-70-21:2015-01 - wersja angielska

  Pewność wyrobów kosmonautycznych -- Badanie palności ekranowania materiałów kosmonautycznych

  Wprowadza: EN 16602-70-21:2014 [IDT]

 32. PN-EN 16623:2015-03 - wersja angielska

  PN-EN 16623:2015-03 - wersja angielska

  Farby i lakiery -- Powłoki reaktywne do ochrony podłoży metalowych przed ogniem -- Definicje, wymagania, właściwości i znakowanie

  Wprowadza: EN 16623:2015 [IDT]

 33. PN-EN 16623:2015-03 - wersja polska

  PN-EN 16623:2015-03 - wersja polska

  Farby i lakiery -- Powłoki reaktywne do ochrony podłoży metalowych przed ogniem -- Definicje, wymagania, właściwości i znakowanie

  Wprowadza: EN 16623:2015 [IDT]

 34. PN-EN 16712-1:2015-11 - wersja angielska

  PN-EN 16712-1:2015-11 - wersja angielska

  Podręczny sprzęt do podawania środków gaśniczych dostarczanych przez pompy pożarowe -- Podręczny sprzęt pianowy -- Część 1: Zasysacze PN 16

  Wprowadza: EN 16712-1:2015 [IDT]

 35. PN-EN 16712-2:2015-11 - wersja angielska

  PN-EN 16712-2:2015-11 - wersja angielska

  Podręczny sprzęt do podawania środków gaśniczych dostarczanych przez pompy pożarowe -- Podręczny sprzęt pianowy -- Część 2: Rura wylotowa piany

  Wprowadza: EN 16712-2:2015 [IDT]

 36. PN-EN 16712-3:2015-11 - wersja angielska

  PN-EN 16712-3:2015-11 - wersja angielska

  Podręczny sprzęt do podawania środków gaśniczych dostarczanych przez pompy pożarowe -- Podręczny sprzęt pianowy -- Część 3: Przenośne prądownice pianowe piany lekkiej i średniej PN 16

  Wprowadza: EN 16712-3:2015 [IDT]

 37. PN-EN 16712-4:2018-11 - wersja angielska

  PN-EN 16712-4:2018-11 - wersja angielska

  Podręczny sprzęt do podawania środków gaśniczych dostarczanych przez pompy pożarowe -- Podręczny sprzęt pianowy -- Część 4: Generatory piany lekkiej PN16

  Wprowadza: EN 16712-4:2018 [IDT]

 38. PN-EN 16733:2016-06 - wersja angielska

  PN-EN 16733:2016-06 - wersja angielska

  Badania reakcji na ogień wyrobów budowlanych -- Oznaczanie podatności wyrobu budowlanego na przechodzenie w proces ciągłego tlenia

  Wprowadza: EN 16733:2016 [IDT]

 39. PN-EN 16750:2017-11 - wersja angielska

  PN-EN 16750:2017-11 - wersja angielska

  Stałe urządzenia gaśnicze -- Systemy redukcji tlenu -- Projektowanie, montaż, planowanie i konserwacja

  Wprowadza: EN 16750:2017 [IDT]

 40. PN-EN 16755:2017-11 - wersja angielska

  PN-EN 16755:2017-11 - wersja angielska

  Trwałość w reakcji na ogień -- Klasy zabezpieczanych przeciwogniowo wyrobów z drewna użytkowanych wewnątrz i na zewnątrz

  Wprowadza: EN 16755:2017 [IDT]

 41. PN-EN 16856:2020-10 - wersja angielska

  PN-EN 16856:2020-10 - wersja angielska

  Przenośny dozownik aerozolowy do celów gaśniczych

  Wprowadza: EN 16856:2020 [IDT]

 42. PN-EN 16925:2019-04 - wersja angielska

  PN-EN 16925:2019-04 - wersja angielska

  Stałe urządzenia gaśnicze -- Automatyczne systemy tryskaczowe stosowane w budynkach mieszkalnych -- Projektowanie, instalacja i konserwacja

  Wprowadza: EN 16925:2018 [IDT]

 43. PN-EN 16989:2018-07 - wersja angielska

  PN-EN 16989:2018-07 - wersja angielska

  Kolejnictwo -- Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych -- Badanie właściwości ogniowych dla kompletnego siedzenia

  Wprowadza: EN 16989:2018 [IDT]

 44. PN-EN 17077:2018-07 - wersja angielska

  PN-EN 17077:2018-07 - wersja angielska

  Określanie przebiegu spalania warstw pyłu

  Wprowadza: EN 17077:2018 [IDT]

 45. PN-EN 17077:2018-07 - wersja polska

  PN-EN 17077:2018-07 - wersja polska

  Określanie przebiegu spalania warstw pyłu

  Wprowadza: EN 17077:2018 [IDT]

 46. PN-EN 17084:2019-02 - wersja angielska

  PN-EN 17084:2019-02 - wersja angielska

  Kolejnictwo -- Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych -- Badanie toksyczności materiałów i elementów

  Wprowadza: EN 17084:2018 [IDT]

 47. PN-EN 1777:2011 - wersja polska

  PN-EN 1777:2011 - wersja polska

  Podnośniki hydrauliczne (PH) dla straży pożarnej -- Wymagania bezpieczeństwa i badania

  Wprowadza: EN 1777:2010 [IDT]

 48. PN-EN 1794-3:2016-08 - wersja angielska

  PN-EN 1794-3:2016-08 - wersja angielska

  Drogowe urządzenia przeciwhałasowe -- Wymagania pozaakustyczne -- Część 3: Reakcja na ogień -- Palność urządzeń przeciwhałasowych i klasyfikacja

  Wprowadza: EN 1794-3:2016 [IDT]

 49. PN-EN 1846-1:2011 - wersja angielska

  PN-EN 1846-1:2011 - wersja angielska

  Samochody pożarnicze -- Podział i oznaczenie

  Wprowadza: EN 1846-1:2011 [IDT]

 50. PN-EN 1846-2+A1:2013-07 - wersja angielska

  PN-EN 1846-2+A1:2013-07 - wersja angielska

  Samochody pożarnicze -- Część 2: Wymagania ogólne -- Bezpieczeństwo i parametry

  Wprowadza: EN 1846-2:2009+A1:2013 [IDT]

Produkty 201 do 250 z 519

na stronę
Strona:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11

Ustaw kierunek malejący