PN-ISO 9836:2015-12 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ISO 9836:2022-07 - wersja polska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Właściwości użytkowe w budownictwie -- Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych

Zakres

Niniejsza Norma Międzynarodowa dotyczy określania i obliczania wskaźników powierzchniowych i kubaturowych.
Przy określaniu zasad mierzenia powierzchni niniejsza Norma Międzynarodowa stosuje trzy poniższe koncepcje:
a) mierzenie powierzchni ograniczonej ścianami i powierzchni nieograniczonej ścianami stosowane w wielu częściach świata,
b) mierzenie powierzchni w osiach ścian stosowane w wielu częściach świata,
c) wariacje powyższych metod dla spełnienia różnych przepisów krajowych lub dla szczególnych typów budynków.
Wskaźniki powierzchniowe i kubaturowe określone w niniejszej Normie Międzynarodowej są przeznaczone do stosowania
jako podstawa do liczbowego wyrażania różnych parametrów związanych z funkcjonowaniem budynków. Mogą być one także
wykorzystane jako wielkości pomocnicze w pracach projektowych. Innymi słowy, maja one umożliwiać ocenę budynku
pod względem funkcjonalnym, technicznym i ekonomicznym.
Niniejsza Norma Międzynarodowa przeznaczona jest do stosowania przy opracowywaniu:
- wymagań technicznych dotyczących przestrzennego kształtowania budynku i jego otoczenia (np. w projektowaniu, czynnościach związanych z zakupem itp. lub w odpowiednich przepisach budowlanych),
- dokumentacji technicznej związanej z funkcjonowaniem budynków przygotowywanej przez projektantów, przedsiębiorców budowlanych i producentów,
- wielkości powierzchni kondygnacji, która nie jest efektywnie dostępna jako miejsce dla ulokowania indywidualnego stanowiska pracy, ustawienia mebli, wyposażenia lub jako powierzchnia ruchu,
- oceny, porównania lub sprawdzania parametrów związanych z przestrzennym kształtowaniem budynku.
Chociaż, jak stwierdzono powyżej, istnieje różnorodność metod mierzenia powierzchni w świecie w zależności od kraju i/lub typów
budynków, nie wszystkie metody mierzenia są użyteczne z praktycznego punktu widzenia ze względu na niemożliwość
identyfikacji faktycznej powierzchni (np. w metodzie mierzenia powierzchni w osiach ścian). Tak więc niniejsza Norma Międzynarodowa stosuje metodę mającą wyłącznie praktyczne zastosowanie.

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 9836:2015-12 - wersja polska
Tytuł Właściwości użytkowe w budownictwie -- Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych
Data publikacji 15-12-2015
Data wycofania 18-07-2022
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 232, Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
Wprowadza ISO 9836:2011 [IDT]
Zastępuje PN-ISO 9836:1997 - wersja polska
ICS 91.010.01
Zastąpiona przez PN-ISO 9836:2022-07 - wersja polska