PN-EN ISO 22000:2018-08 - wersja angielska

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN
Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności -- Wymagania dla każdej organizacji należącej do łańcucha żywnościowego

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (FSMS) w celu umożliwienia organizacji, która jest bezpośrednio lub pośrednio włączona w łańcuch żywieniowy:
a) zaplanowania, wdrożenia, stosowania, utrzymywania i aktualizowania FSMS dostarczającego wyroby i usługi, które są bezpieczne zgodnie z ich przeznaczeniem;
b) wykazania zgodności z mającymi zastosowanie wymaganiami prawnymi oraz przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności;
c) szacowania i oceny wspólnie uzgodnionych wymagań bezpieczeństwa żywności dla klientów i wykazanie zgodności z nimi;
d) skutecznego komunikowania zagadnień dotyczących bezpieczeństwa żywności zainteresowanym stronom w łańcuchu żywnościowym;
e) zapewnienia spełnienia zadeklarowanej własnej polityki bezpieczeństwa żywności;
f) wykazania tej zgodności odpowiednim zainteresowanym stronom;
g) dążenia do certyfikacji lub rejestracji FSMS przez organizację zewnętrzną, względnie dokonanie samooceny lub zadeklarowanie zgodności systemu z niniejszym dokumentem.

Wszystkie wymagania tego dokumentu mają charakter ogólny i mają zastosowanie do wszystkich organizacji w łańcuchu żywnościowym, niezależnie od wielkości i złożoności. Organizacje, które są bezpośrednio lub pośrednio zaangażowane, to między innymi:
producenci pasz, producenci żywności pochodzenia zwierzęcego, pozyskujący rośliny dziko rosnące oraz dzikie zwierzęta, rolnicy, producenci składników żywności, przetwórcy żywności, sprzedawcy detaliczni, organizacje świadczące usługi żywieniowe, usługi kateringowe, sprzątanie i usługi sanitarne, transport, magazynowanie i dystrybucja, dostawcy sprzętu, środków czyszczących i dezynfekujących, materiałów opakowaniowych i innych materiałów mających kontakt z żywnością.

Niniejszy dokument pozwala każdej organizacji, w tym małym i / lub mniej rozwiniętym organizacjom (np. małe gospodarstwo rolne, mała firma pakująco-dystrybucyjna, mały sprzedawca detaliczny lub świadczący usługi żywieniowe) na wdrażanie zewnętrznych elementów w ich FSMS.
Wewnętrzne i / lub zewnętrzne zasoby mogą być wykorzystane do spełnienia wymagań niniejszego dokumentu.

* wymagane pola

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 22000:2018-08 - wersja angielska
Tytuł Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności -- Wymagania dla każdej organizacji należącej do łańcucha żywnościowego
Data publikacji 22-08-2018
Liczba stron 54
Grupa cenowa U
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 310, Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności
Wprowadza EN ISO 22000:2018 [IDT], ISO 22000:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 22000:2006 - wersja polska
ICS 67.020, 03.100.70