PN-EN 1287:2017-09 - wersja angielska

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN
Armatura sanitarna -- Niskociśnieniowe termostatyczne baterie mieszające -- Ogólna specyfikacja techniczna

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono ogólną konstrukcję, właściwości użytkowe i wymagania materiałowe dotyczące PN 10 termostatycznych baterii mieszających (TMV) i ujęto metody badań do weryfikacji właściwości użytkowych temperatury wymieszanej wody poniżej 45 °C w miejscu użytkowania. Nie wyklucza to wyboru wyższych temperatur, o ile są dostępne. W przypadku gdy takie urządzenia są wykorzystywane do zapewnienia ochrony dzieci, osób w podeszłym wieku lub niepełnosprawnym przed oparzeniami, temperaturę wody wymieszanej należy ustawić w odpowiedniej temperaturze do kąpieli (temperatura ciała - 38 °C) jako, że dzieci są narażone na poparzenia w niższych temperaturach niż osoby dorosłe. Nie eliminuje to konieczności sprawowania nadzoru nad małymi dziećmi podczas kąpieli.

Ma ona zastosowanie do zaworów przeznaczonych do stosowania w urządzeniach sanitarnych w kuchniach, łazienkach (łącznie ze wszystkimi pomieszczeniami z armaturą sanitarną, takimi jak toalety i szatnie) oraz pokojach kąpielowych funkcjonujących zgodnie z warunkami określonymi w Tabeli 1.

Niniejsza norma dopuszcza wykorzystanie TMVs dla jednego lub małej liczby punktów poboru, przeznaczonych do domowego użytku (np. jedna bateria dla prysznica, wanny, umywalki i/lub bidetu) z wyjątkiem baterii specjalnie zaprojektowanych do dostarczenia w wielu punktach poboru (np. do użytku instytucjonalnego).

Opisane badania są badaniami typu (badaniami laboratoryjnymi), a nie badaniami kontroli jakości przeprowadzonymi w trakcie produkcji.

* wymagane pola

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 1287:2017-09 - wersja angielska
Tytuł Armatura sanitarna -- Niskociśnieniowe termostatyczne baterie mieszające -- Ogólna specyfikacja techniczna
Data publikacji 26-09-2017
Liczba stron 57
Grupa cenowa U
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 278, Wodociągów i Kanalizacji
Wprowadza EN 1287:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1287:2004 - wersja polska
ICS 91.140.70