PN-ISO/IEC 27017:2017-07 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Technika informatyczna -- Techniki bezpieczeństwa -- Praktyczne zasady zabezpieczenia informacji na podstawie ISO/IEC 27002 dla usług w chmurze

Zakres

Niniejsza Rekomendacja | Norma Międzynarodowa zawiera wytyczne dotyczące zabezpieczenia informacji mających zastosowanie w przypadku świadczenia i korzystania z usług w chmurze a mianowicie:
- dodatkowe wytyczne wdrażania odpowiednich środków zabezpieczeń określonych w normie ISO/IEC 27002;
- dodatkowe środki zabezpieczeń z wytycznymi wdrażania, które szczególnie odnoszą się do usług w chmurze.
Niniejsza Rekomendacja | Norma Międzynarodowa zapewnia wytyczne dotyczące środków zabezpieczeń i wdrażenia zarówno dla dostawców jak i klientów usług w chmurze.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO/IEC 27017:2017-07 - wersja angielska
Tytuł Technika informatyczna -- Techniki bezpieczeństwa -- Praktyczne zasady zabezpieczenia informacji na podstawie ISO/IEC 27002 dla usług w chmurze
Data publikacji 25-07-2017
Liczba stron 46
Grupa cenowa T
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 182, Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych
Wprowadza ISO/IEC 27017:2015 [IDT]
ICS 35.030, 03.100.70