PN-EN 16136:2015-03 - wersja angielska

Bez VAT: 47,80  PLN Z VAT: 58,79  PLN
Paliwa do pojazdów samochodowych -- Oznaczanie zawartości manganu oraz żelaza w benzynie bezołowiowej -- Metoda optycznej spektrometrii emisyjnej plazmy indukcyjnie sprzężonej (ICP OES)

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono opartą na optycznej spektrometrii emisyjnej plazmy indukcyjnie sprzężonej (ICP OES) metodę oznaczania zawartości manganu w zakresie od 0,5 mg/l do około 7,5 mg/l oraz zawartości żelaza w zakresie od 1,4 mg/l do około 6,0 mg/l w bezołowiowej benzynie zawierającej do 3,7 % (m/m) tlenu.

UWAGA 1 Mangan jako MMT i żelazo jako ferrocen dodawane są do benzyny silnikowej w celu polepszenia jej właściwości przeciwstukowych.

UWAGA 2 Roztwory MMT w benzynie silnikowej są nietrwałe w kontakcie ze światłem. Jeżeli przed analizą próbki są narażone na działanie światła, można się spodziewać niskich i zmiennych wyników.

Żelazo i mangan można oznaczać odpowiednio w zakresie powyżej 6,0 mg/l i 7,0 mg/l po wcześniejszym rozcieńczeniu próbki odpowiednim rozpuszczalnikiem. Jednak dla takiej procedury nie wyznaczono precyzji. Dalsze prace dotyczące paliwa etanolowego (E85) do pojazdów samochodowych są prowadzone w CEN

UWAGA 3 Dla celów niniejszej Normy Europejskiej terminy „% (m/m)” i „% (V/V)” są używane do wyrażania, odpowiednio, ułamka masowego (m) oraz ułamka objętościowego (j).

* wymagane pola

Bez VAT: 47,80  PLN Z VAT: 58,79  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 16136:2015-03 - wersja angielska
Tytuł Paliwa do pojazdów samochodowych -- Oznaczanie zawartości manganu oraz żelaza w benzynie bezołowiowej -- Metoda optycznej spektrometrii emisyjnej plazmy indukcyjnie sprzężonej (ICP OES)
Data publikacji 10-03-2015
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222/PK 1, Paliw Płynnych
Wprowadza EN 16136:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN 16136:2012 - wersja polska
ICS 75.160.20