PN-EN 16576:2014-12 - wersja angielska

Bez VAT: 40,10  PLN Z VAT: 49,32  PLN
Paliwa do pojazdów samochodowych -- Oznaczanie zawartości manganu i żelaza w olejach napędowych -- Metoda optycznej spektrometrii emisyjnej plazmy wzbudzonej indukcyjnie (ICP OES)

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono metodę oznaczania zawartości manganu oraz żelaza, każdego w stężeniu od około 0,5 mg/l do około 7,0 mg/l, techniką optycznej spektrometrii emisyjnej plazmy wzbudzonej indukcyjnie (ICP OES). Niniejszą metodę stosuje się do olejów napędowych włączając te zawierające do 10 % (V/V) estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME).

OSTRZEŻENIE — Stosowanie niniejszej Normy Europejskiej może być związane z użyciem niebezpiecznych materiałów i wyposażenia oraz wykonywaniem niebezpiecznych czynności. W niniejszej Normie Europejskiej nie zostały ujęte wszystkie zagadnienia związane z bezpieczeństwem jej stosowania. Użytkownik niniejszej Normy Europejskiej jest odpowiedzialny za dobranie odpowiednich przepisów związanych z bezpieczeństwem pracy i ochroną zdrowia oraz za sprawdzenie, przed zastosowaniem normy, dotrzymania ograniczeń regulowanych tymi przepisami.

UWAGA 1 Zawartości manganu i żelaza można zmierzyć w zakresie powyżej 7,0 mg/l po wcześniejszym rozcieńczeniu próbki odpowiednim rozpuszczalnikiem. Jednak dla takiej procedury nie wyznaczono precyzji.
UWAGA 2 Dla celów niniejszej o Normy Europejskiej termin „% (V/V)” stosowany jest do określenia ułamka objętościowego (φ).

* wymagane pola

Bez VAT: 40,10  PLN Z VAT: 49,32  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 16576:2014-12/Ap1:2017-11E

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 16576:2014-12 - wersja angielska
Tytuł Paliwa do pojazdów samochodowych -- Oznaczanie zawartości manganu i żelaza w olejach napędowych -- Metoda optycznej spektrometrii emisyjnej plazmy wzbudzonej indukcyjnie (ICP OES)
Data publikacji 17-12-2014
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222/PK 1, Paliw Płynnych
Wprowadza EN 16576:2014 [IDT]
ICS 75.160.20
Elementy dodatkowe PN-EN 16576:2014-12/Ap1:2017-11E