PN-EN 81346-1:2009 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 81346-1:2023-01 - wersja angielska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Systemy przemysłowe, instalacje i urządzenia oraz wyroby przemysłowe -- Zasady strukturyzacji i oznaczenia referencyjne -- Część 1: Reguły podstawowe

Zakres

Ustanowiono ogólne zasady dotyczące opisywania struktury informacji dla systemów oraz samych systemów. Na podstawie tych zasad, podano reguły i wytyczne tworzenia jednoznacznych oznaczeń referencyjnych dla obiektów w dowolnym systemie. Oznaczenie referencyjne identyfikuje obiekty, w celu skorelowania informacji dotyczących obiektu, spośród różnych rodzajów dokumentów i wyrobów tworzących system. Dla celów wytwarzania, instalacji i konserwacji, oznaczenie referencyjne lub jego część może być naniesione na elementy tego obiektu lub umieszczone w ich pobliżu. Ustanowione zasady są ogólne i są przeznaczone do stosowania we wszystkich dziedzinach techniki. Mogą być one używane do systemów opartych na różnych technologiach lub systemów będących kombinacją kilku technologii. Podano 12 terminów i ich definicji

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 04-05-2025 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer PN-EN 81346-1:2009 - wersja angielska
Tytuł Systemy przemysłowe, instalacje i urządzenia oraz wyroby przemysłowe -- Zasady strukturyzacji i oznaczenia referencyjne -- Część 1: Reguły podstawowe
Data publikacji 28-12-2009
Data wycofania 09-01-2023
Liczba stron 86
Grupa cenowa X
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 8, Terminologii, Dokumentacji i Symboli Graficznych, Oznaczeń Wielkości i Jednostek Miar w Elektryce
Wprowadza EN 81346-1:2009 [IDT], IEC 81346-1:2009 [IDT], IEC 81346-1:2009 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61346-1:2002 - wersja polska
ICS 01.110, 29.020
Zastąpiona przez PN-EN IEC 81346-1:2023-01 - wersja angielska