PN-ISO 6241:1994 - wersja polska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Normy właściwości użytkowych w budownictwie -- Zasady ich opracowywania i czynniki, które powinny być uwzględniane

Zakres

Przedstawiono ogólne zasady przygotowywania norm jakościowych w budownictwie. Uzupełniono normę ISO 6240 poprzez wyliczenie czynników, które powinny być brane pod uwagę w normach jakościowych. Norma ma wspomagać komisje normalizacyjne zajmujące się jakością całych budynków i ich części (elementów składowych, zestawów lub komponentów) oraz funkcjonalnością wnętrza budynku i jego otoczenia

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 6241:1994 - wersja polska
Tytuł Normy właściwości użytkowych w budownictwie -- Zasady ich opracowywania i czynniki, które powinny być uwzględniane
Data publikacji 30-12-1994
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 232, Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
Wprowadza ISO 6241:1984 [IDT]
ICS 91.040.01