PN-ISO 9836:1997 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ISO 9836:2015-12 - wersja polska

Bez VAT: 133,50  PLN Z VAT: 164,21  PLN
Właściwości użytkowe w budownictwie -- Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych

Zakres

W celu określenia wymiarów powierzchniowych w normie używa się pojęcia przestrzeni wewnętrznych i zewnętrznych. Podane wskaźniki mają praktyczne zastosowanie do liczbowego wyrażania parametrów związanych z funkcjonowaniem budynków lub jako wartości pomocnicze przy projektowaniu. Norma przeznaczona jest do stosowania przy opracowywaniu: 1) informacji o geometrii budynku wraz z jego otoczeniem; 2) dokumentacji technicznej związanej z funkcjonowaniem budynku; 3) oceny, porównania lub sprawdzania parametrów związanych z kształtowaniem budynku

* wymagane pola

Bez VAT: 133,50  PLN Z VAT: 164,21  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 9836:1997 - wersja polska
Tytuł Właściwości użytkowe w budownictwie -- Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych
Data publikacji 28-10-1997
Data wycofania 15-12-2015
Liczba stron 14
Grupa cenowa XZ
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 232, Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
Wprowadza ISO 9836:1992 [IDT]
Zastępuje PN-B-02365:1970 - wersja polska, PN-B-02360:1969 - wersja polska
ICS 91.010.01
Zastąpiona przez PN-ISO 9836:2015-12 - wersja polska