SZBI w praktyce. Zabezpieczenia.

Bez VAT: 75,00  PLN Z VAT: 92,25  PLN

W listopadzie br. wydawnictwo PKN przekazało do sprzedaży II wydanie znanej już pozycji „System Zarzadzania Bezpieczeństwem Informacji w praktyce. Zabezpieczenia”. Zaktualizowana i rozszerzona o nowe treści publikacja, omawia cele zabezpieczeń oraz sposoby realizacji zabezpieczeń uwzględniając najnowsze rozwiązania w tym zakresie zawarte normach z serii 27000 (znowelizowanych w 2013 roku). Recenzent książki – prof. Kazimierz Waćkowski, tak rekomenduje tę pozycję: Publikacja wychodzi naprzeciw oczekiwaniom firm komercyjnych, traktujących poważnie bezpieczeństwo informacji w celu spełnienia wymagań ustawowych: ochrona danych osobowych, ochrona własności intelektualnej czy ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa. Książka jest szczególnie cenna dla instytucji realizujących zadania publiczne, które są zobowiązane do opracowania i wdrożenia SZBI. Taki obowiązek nakłada Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, a także Uchwała Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie Polityki ochrony cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej.


Warto dodać, że polecana pozycja oprócz tego, że stanowi „kompendium wiedzy o Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, unikatowe w skali krajowej, i wpisuje się proces budowy społeczeństwa informacyjnego, zgodnego z założeniami strategii lizbońskiej”, zawiera także cenne wskazówki praktyczne (wynikające z doświadczania autorów) niezbędne podczas samodzielnego wdrażania SZBI w organizacji.


Krawiec J., Ożarek G.: System Zarzadzania Bezpieczeństwem Informacji w praktyce. Zabezpieczenia . (Wydanie II zaktualizowane i rozszerzone). Wyd. PKN, Warszawa 2014

* wymagane pola

Bez VAT: 75,00  PLN Z VAT: 92,25  PLN

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Wydanie 2014
Tytuł

W listopadzie br. wydawnictwo PKN przekazało do sprzedaży II wydanie znanej już pozycji „System Zarzadzania Bezpieczeństwem Informacji w praktyce. Zabezpieczenia”. Zaktualizowana i rozszerzona o nowe treści publikacja, omawia cele zabezpieczeń oraz sposoby realizacji zabezpieczeń uwzględniając najnowsze rozwiązania w tym zakresie zawarte normach z serii 27000 (znowelizowanych w 2013 roku). Recenzent książki – prof. Kazimierz Waćkowski, tak rekomenduje tę pozycję: Publikacja wychodzi naprzeciw oczekiwaniom firm komercyjnych, traktujących poważnie bezpieczeństwo informacji w celu spełnienia wymagań ustawowych: ochrona danych osobowych, ochrona własności intelektualnej czy ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa. Książka jest szczególnie cenna dla instytucji realizujących zadania publiczne, które są zobowiązane do opracowania i wdrożenia SZBI. Taki obowiązek nakłada Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, a także Uchwała Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie Polityki ochrony cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej.

Warto dodać, że polecana pozycja oprócz tego, że stanowi „kompendium wiedzy o Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, unikatowe w skali krajowej, i wpisuje się proces budowy społeczeństwa informacyjnego, zgodnego z założeniami strategii lizbońskiej”, zawiera także cenne wskazówki praktyczne (wynikające z doświadczania autorów) niezbędne podczas samodzielnego wdrażania SZBI w organizacji.

Krawiec J., Ożarek G.: System Zarzadzania Bezpieczeństwem Informacji w praktyce. Zabezpieczenia . (Wydanie II zaktualizowane i rozszerzone). Wyd. PKN, Warszawa 2014