PN-Z-85120:1959 - wersja polska

Norma wycofana

Materiały opatrunkowe -- Oznaczanie zawartości manganu w tkaninie używanej do wyrobu przylepców

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-Z-85120:1959 - wersja polska
Tytuł Materiały opatrunkowe -- Oznaczanie zawartości manganu w tkaninie używanej do wyrobu przylepców
Data publikacji 10-04-1959
Data wycofania 30-09-1975
Grupa cenowa XZ
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 247, Materiałów Medycznych i Biomateriałów
ICS 11.160