PN-Z-53076:1952 - wersja polska

Norma wycofana

Aparaty z manometrem rtęciowym -- Rurki gumowe

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-Z-53076:1952 - wersja polska
Tytuł Aparaty z manometrem rtęciowym -- Rurki gumowe
Data publikacji 30-09-1952
Data wycofania 30-04-1959
Liczba stron 0
Grupa cenowa XZ
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 284, Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych
ICS 11.040.01