PN-Z-04016-4:1998 - wersja polska

Bez VAT: 30,50  PLN Z VAT: 37,52  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości benzenu i jego homologów z nasyconym łańcuchem bocznym -- Oznaczanie trimetylobenzenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej

Zakres

Metoda polega na adsorpcji par trimetylobenzenu na węglu aktywnym, wyekstrahowaniu dwusiarczkiem węgla i analizie chromatograficznej otrzymanego roztworu. Najmniejsze stężenie trimetylobenzenu, jakie można oznaczyć tą metodą, wynosi 10 mg/m3

* wymagane pola

Bez VAT: 30,50  PLN Z VAT: 37,52  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-Z-04016-4:1998 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości benzenu i jego homologów z nasyconym łańcuchem bocznym -- Oznaczanie trimetylobenzenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Data publikacji 07-09-1998
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30