PN-W-88505:1997 - wersja polska

Bez VAT: 38,50  PLN Z VAT: 47,36  PLN
Sprzęt nurkowy -- Tablice rozdzielcze czynnika oddechowego dla nurków -- Wymagania i badania

Zakres

Podano podział na rodzaje, typy, odmiany i klasy oraz sposób oznaczenia. Ustalono podstawowe wymagania ogólne. Określono wymagania materiałowe, wykonawcze i użytkowe. Ustalono podstawowy zakres wyposażenia. Podano program badań, ich zakres oraz metody

* wymagane pola

Bez VAT: 38,50  PLN Z VAT: 47,36  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-W-88505:1997 - wersja polska
Tytuł Sprzęt nurkowy -- Tablice rozdzielcze czynnika oddechowego dla nurków -- Wymagania i badania
Data publikacji 11-08-1997
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 18, Statków i Techniki Morskiej
ICS 97.220.40