PN-T-42118:1993 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN
Technika informatyczna -- Znormalizowane zbiory znaków graficznych przeznaczone do stosowania w kodach 8-bitowych

* wymagane pola

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-T-42118:1993/Ap1:2003P

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-T-42118:1993 - wersja polska
Tytuł Technika informatyczna -- Znormalizowane zbiory znaków graficznych przeznaczone do stosowania w kodach 8-bitowych
Data publikacji 31-12-1993
Data wycofania 02-11-2015
Liczba stron 63
Grupa cenowa V
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 170, Terminologii Informatycznej, Kodowania Informacji i Techniki Biurowej
Wprowadza ISO/IEC 10367:1991 [EQV]
ICS 35.040.10
Elementy dodatkowe PN-T-42118:1993/Ap1:2003P