PN-R-64773:1980 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 25,90  PLN Z VAT: 31,86  PLN
Pasze sypkie -- Śruty i expellery z nasion oleistych

Zakres

Norma dotyczy śrut i expellerów wyprodukowanych w kraju oraz importowanych. Wprowadzono 6 określeń. W zależności od użytego surowca w normie wyróżniono 16 rodzajów śrut i expellerów (np. arachidowe, rzepakowe, sojowe). w zależności od postaci i rozdrobnienia śruty podzielono na 4 rodzaje (np. pelety, płatki). Podano wspólne dla śrut i expellerów wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne, dotyczące 12 cech (m.in. barwa, rozdrobnienie, zawartości wody). Wymagania dotyczące zawartości białka surowego, włókna surowego i zanieczyszczeń mineralnych podano osobno dla śrut i dla expellerów w dwóch tablicach. Podano także dopuszczalne tolerancje dla tych cech. W normie zamieszczono wytyczne pakowania, przechowywania i transportu oraz opis badań (w większości wg powołanych norm) i ocenę partii

* wymagane pola

Bez VAT: 25,90  PLN Z VAT: 31,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-R-64773:1980 - wersja polska
Tytuł Pasze sypkie -- Śruty i expellery z nasion oleistych
Data publikacji 28-07-1980
Data wycofania 06-10-2010
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 40, Pasz
Zastępuje PN-R-64773:1972 - wersja polska
ICS 65.120