PN-R-46028:1952 - wersja polska

Norma wycofana

Wozy konne -- Obrączki piast drewnianych

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-R-46028:1952 - wersja polska
Tytuł Wozy konne -- Obrączki piast drewnianych
Data publikacji 31-12-1951
Data wycofania 30-06-1968
Liczba stron 0
Grupa cenowa XZ
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 16, Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
ICS 65.060.99