PN-R-41002:1996 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 25,90  PLN Z VAT: 31,86  PLN
Maszyny rolnicze i leśne -- Przenośne urządzenia świetlne -- Wymagania, wymiary i usytuowanie na maszynie

Zakres

Określono podstawowe wymagania dla przenośnych urządzeń świetlnych stosowanych w maszynach rolniczych i leśnych. Wymagania te obejmują podstawowe wymiary i sposób mocowania. Przenośne urządzenia świetlne stosowane są w czasie przejazdów transportowych maszyn po drogach publicznych, jeśli maszyna nie spełnia wymagań Prawa o ruchu drogowym w zakresie używania świateł zewnętrznych

* wymagane pola

Bez VAT: 25,90  PLN Z VAT: 31,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-R-41002:1996 - wersja polska
Tytuł Maszyny rolnicze i leśne -- Przenośne urządzenia świetlne -- Wymagania, wymiary i usytuowanie na maszynie
Data publikacji 29-02-1996
Data wycofania 16-09-2011
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 16, Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
ICS 65.060.01