PN-R-04151:1997 - wersja polska

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN
Gospodarka ziemią w rolnictwie -- Terminologia

Zakres

Przedstawiono listę terminów i definicji dotyczącą: struktury społeczno-ekonomicznej i organizacyjnej wsi oraz rolnictwa (40), form posiadania i obrotu nieruchomościami (19), gleboznawstwa i kartografii gleb (59), użytkowania ziemi w rolnictwie (25), struktury i organizacji terenów rolnych (55), ochrony gruntów rolnych (20), ewidencji gruntów i budynków (17) oraz pojęć o znaczeniu historycznym (19)

* wymagane pola

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-R-04151:1997 - wersja polska
Tytuł Gospodarka ziemią w rolnictwie -- Terminologia
Data publikacji 24-12-1997
Liczba stron 23
Grupa cenowa L
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 90, Uprawy Roli i Ogrodnictwa
ICS 01.040.65, 65.020.01