PN-P-63012:1984 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ISO 109:2001 - wersja polska

Bez VAT: 18,50  PLN Z VAT: 22,76  PLN
Maszyny włókiennicze -- Szerokości robocze krosien

Zakres

Podano określenia największej szerokości roboczej, najmniejszej szerokości roboczej, szerokości płochy i szerokości użytecznej ramy nicielnicowej. Oznaczono określenia symbolami i przedstawiono na rysunku. Opisano wymiary krosien i ich elementów.

* wymagane pola

Bez VAT: 18,50  PLN Z VAT: 22,76  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-P-63012:1984 - wersja polska
Tytuł Maszyny włókiennicze -- Szerokości robocze krosien
Data publikacji 08-10-1984
Data wycofania 16-07-2001
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 23, Maszyn Włókienniczych i Pokrewnych
Zastępuje PN-P-63012:1976 - wersja polska
ICS 59.120.30
Zastąpiona przez PN-ISO 109:2001 - wersja polska