PN-P-50143-06:1985 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 3037:2000 - wersja polska

Bez VAT: 18,50  PLN Z VAT: 22,76  PLN
Papier i tektura -- Metody badań odporności na ściskanie -- Oznaczanie odporności tektury falistej na zgniatanie kolumnowe (ECT)

Zakres

Podano stosowane przyrządy, sposób pobierania i przygotowywania próbek, wykonanie oznaczania, sposób obliczania i podawania wyniku oraz protokół badań. Metoda dotyczy tektury falistej.

* wymagane pola

Bez VAT: 18,50  PLN Z VAT: 22,76  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-P-50143-06:1985 - wersja polska
Tytuł Papier i tektura -- Metody badań odporności na ściskanie -- Oznaczanie odporności tektury falistej na zgniatanie kolumnowe (ECT)
Data publikacji 16-09-1985
Data wycofania 17-10-2000
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 25, Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
Zastępuje PN-P-50070:1975 - wersja polska, PN-P-50141:1966 - wersja polska
ICS 85.060
Zastąpiona przez PN-EN ISO 3037:2000 - wersja polska