PN-P-22124:1982 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 4047:2000 - wersja polska

Bez VAT: 24,60  PLN Z VAT: 30,26  PLN
Skóry wyprawione -- Oznaczanie w postaci siarczanów zawartości popiołu całkowitego i zawartości popiołu z substancji nierozpuszczalnych w wodzie

Zakres

Opisano metodę wagową. Podano zasadę metody, stosowane przyrządy i odczynniki, sposób przygotowywania próbek do badań, wykonanie wyznaczania, sposób obliczania i podawania wyników.

* wymagane pola

Bez VAT: 24,60  PLN Z VAT: 30,26  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-P-22124:1982 - wersja polska
Tytuł Skóry wyprawione -- Oznaczanie w postaci siarczanów zawartości popiołu całkowitego i zawartości popiołu z substancji nierozpuszczalnych w wodzie
Data publikacji 18-10-1982
Data wycofania 21-09-2000
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 20, Skóry i Obuwia
ICS 59.140.30, 97.160
Zastąpiona przez PN-EN ISO 4047:2000 - wersja polska