PN-N-97063:1996 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 30,50  PLN Z VAT: 37,52  PLN
Sprzęt gimnastyczny -- Ławki gimnastyczne

Zakres

Podano podział na dwa rodzaje w zależności od materiałów użytych do wykonania nóg ławek. Ustalono wymagania ogólne, wymagania dotyczące wymiarów, materiałów, wykonania, wykończenia, dopuszczalnych wad drewna oraz sztywności konstrukcji. Podano sposób znakowania i pakowania oraz sposób przechowywania i transportu. Określono program badań i sposób pobierania próbek. Podano opis badań i ocenę wyników badań

* wymagane pola

Bez VAT: 30,50  PLN Z VAT: 37,52  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-N-97063:1996 - wersja polska
Tytuł Sprzęt gimnastyczny -- Ławki gimnastyczne
Data publikacji 28-05-1996
Data wycofania 30-08-2007
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 2, Sportu i Rekreacji
ICS 97.220.30