PN-N-97060:1996 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1270:1999 - wersja polska

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN
Sprzęt sportowy -- Tablice do koszykówki i minikoszykówki oraz sposoby ich zawieszania

Zakres

Podano podział tablic na dwa rodzaje w zależności od wyglądu zewnętrznego płyty tablicy: przezroczyste i barwne, trzy typy w zależności od przeznaczenia: K 1200, K 1050 i M oraz trzy odmiany w zależności od konstrukcji obręczy: N i U. Określono wymagania dotyczące wymiarów, wykonania, wykorzystania, wichrowatości płyty, tablicy, sztywności zespołu płyty z ramą i cechowania. Ustalono ogólne wymagania stawiane zawieszeniom tablic z uwzględnieniem podziału na cztery rodzaje w zależności od konstrukcji: stojaki, wieszaki naścienne, wieszaki sufitowe i zawieszenia naczepiane. Podano sposób pakowania, przechowywania i transportu tablic. Określono program i zakres badań oraz podano opis badań i ocenę wyników badań

* wymagane pola

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-N-97060:1996 - wersja polska
Tytuł Sprzęt sportowy -- Tablice do koszykówki i minikoszykówki oraz sposoby ich zawieszania
Data publikacji 24-10-1996
Data wycofania 16-11-1999
Liczba stron 17
Grupa cenowa J
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 2, Sportu i Rekreacji
ICS 97.220.30
Zastąpiona przez PN-EN 1270:1999 - wersja polska