PN-M-77984:1963 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-M-77984:1980 - wersja polska

Maszynki do mielenia mięsa przenośne i stałe -- Wymagania i badania techniczne

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-M-77984:1963 - wersja polska
Tytuł Maszynki do mielenia mięsa przenośne i stałe -- Wymagania i badania techniczne
Data publikacji 28-06-1963
Data wycofania 01-01-1981
Grupa cenowa XZ
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 299, Technologii i Maszyn do Obróbki Plastycznej Metali
ICS 97.040.50
Zastąpiona przez PN-M-77984:1980 - wersja polska