PN-M-51205:1987 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1147:2002 - wersja polska

Bez VAT: 22,90  PLN Z VAT: 28,17  PLN
Sprzęt pożarniczy -- Drabina hakowa

Zakres

Podano oznaczenie, wymagania, pakowanie, przechowywanie i transport, badania, postępowanie z partia drabin hakowych niezgodna z wymaganiami normy

* wymagane pola

Bez VAT: 22,90  PLN Z VAT: 28,17  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-M-51205:1987 - wersja polska
Tytuł Sprzęt pożarniczy -- Drabina hakowa
Data publikacji 31-03-1987
Data wycofania 29-03-2002
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 244, Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
Zastępuje PN-M-51205:1968 - wersja polska
ICS 13.220.10
Zastąpiona przez PN-EN 1147:2002 - wersja polska