PN-M-40648:2019-08 - wersja polska

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN
Elektronicznie sterowane kominki na paliwa ciekłe stosowane w budynkach przeznaczonych do użytku publicznego -- Dekoracyjne urządzenia wytwarzające płomień przy wykorzystaniu paliwa na bazie etanolu w postaci płynnej

Zakres

W niniejszej normie określono wymagania i badania dotyczące elektronicznie sterowanych, dekoracyjnych kominków/urządzeń do zastosowania w budynkach przeznaczonych do użytku publicznego (np. hotele, lobby, restauracje, recepcje itp.), wytwarzających płomień przy wykorzystaniu paliwa na bazie etanolu w postaci płynnej.
Niniejsza norma ma zastosowanie dla urządzeń: wolnostojących oraz wbudowanych (niezwiązanych trwale z konstrukcją budynku) o ściśle określonych warunkach zabudowy (minimalna wymagana kubatura oraz wymiana powietrza w pomieszczeniu).
Niniejsza norma ma zastosowanie dla urządzeń o dowolnej mocy grzewczej, przy jednoczesnym określeniu przez producenta wymaganej kubatury pomieszczenia oraz wymiany powietrza w pomieszczeniu.

* wymagane pola

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-M-40648:2019-08 - wersja polska
Tytuł Elektronicznie sterowane kominki na paliwa ciekłe stosowane w budynkach przeznaczonych do użytku publicznego -- Dekoracyjne urządzenia wytwarzające płomień przy wykorzystaniu paliwa na bazie etanolu w postaci płynnej
Data publikacji 16-08-2019
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 137, Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
ICS 27.060.10, 97.100.40