PN-ISO 8243:2019-07 - wersja polska

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN
Papierosy -- Pobieranie próbek

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej określono dwie metody zapewniające uzyskanie reprezentatywnych próbek z populacji papierosów wyprodukowanych na sprzedaż. Określono różne procedury, odpowiednio do tego, czy próbki pobierane są w punkcie sprzedaży czy w wytworni.
a) Pobieranie próbek „w jednym punkcie i jednym czasie” wykonane w celu oceny wybranych właściwości papierosów. Takie pobieranie próbek jest przeprowadzane w możliwie najkrótszym czasie.
b) Pobieranie próbek „przez pewien czas” wykonane w celu ciągłej oceny. Ten sposób może być traktowany, ze względów praktycznych, jako seria próbek pobieranych w „jednym punkcie i jednym czasie”.
W niniejszej Normie Międzynarodowej podano informacje na temat podstaw statystycznej interpretacji danych oraz ich oszacowania opartego na doświadczeniach z zakresu typowych przedziałów ufności dla zawartości surowego kondensatu dymu i substancji smolistych (NFDPM), nikotyny i CO, które mogą być oznaczane, gdy produkt jest pobierany zgodnie z niniejszą Normą Międzynarodową i spalany zgodnie z procedurami określonymi w ISO 3308, ISO 3402, ISO 4387, ISO 8454, ISO 10315, ISO 10362-1 i ISO 10362-2.

* wymagane pola

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ISO 8243:2019-07 - wersja polska
Tytuł Papierosy -- Pobieranie próbek
Data publikacji 26-07-2019
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 39, Tytoniu i Wyrobów Tytoniowych
Wprowadza ISO 8243:2013 [IDT]
ICS 65.160