PN-ISO 8217:2019-06 - wersja polska

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN
Przetwory naftowe -- Paliwa (klasa F) -- Specyfikacje paliw żeglugowych

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania dla paliw stosowanych w okrętowych silnikach Diesla
i kotłach, przed tradycyjną obróbką paliwa na statku przed jego zastosowaniem (sedymentacja, odwirowanie, filtracja). Specyfikacje dla paliw według niniejszego dokumentu mogą mieć również zastosowanie dla paliw do stacjonarnych silników Diesla o takiej samej lub podobnej konstrukcji i takiego samego lub podobnego typu co silniki stosowane dla celów żeglugowych.
W niniejszym dokumencie określono siedem rodzajów paliw destylatowych, z których jeden rodzaj jest do silników Diesla dla celów ratowniczych. Również określono sześć kategorii paliw pozostałościowych.
Dla celów niniejszego dokumentu termin „paliwa” jest obecnie używany w celu uwzględnienia:
– węglowodorów z ropy naftowej, piasków bitumicznych i łupków;
– węglowodorów ze źródeł syntetycznych lub odnawialnych, podobnych pod względem składu do paliw destylatowych ropy naftowej;
– mieszanin powyższych składników z estrami metylowym kwasu tłuszczowego (FAME), o ile jest to dozwolone.
UWAGA 1 Odpowiednie wytyczne dla układów uzdatniania paliw do silników Diesla zostały opublikowane przez Międzynarodową Radę Silników Spalinowych (CIMAC)[5].
UWAGA 2 Wymagania dla paliw do turbin gazowych używanych w żegludze określono w ISO 4261[6].
UWAGA 3 Dla celów niniejszego dokumentu, terminy "% masy" i "% objętości" są stosowane do określenia, odpowiednio, ułamka masowego i ułamka objętościowego.

* wymagane pola

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ISO 8217:2019-06 - wersja polska
Tytuł Przetwory naftowe -- Paliwa (klasa F) -- Specyfikacje paliw żeglugowych
Data publikacji 18-06-2019
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222/PK 1, Paliw Płynnych
Wprowadza ISO 8217:2017 [IDT]
Zastępuje PN-ISO 8217:2015-02 - wersja polska
ICS 75.160.20