PN-ISO 7834:2001 - wersja polska

Bez VAT: 48,60  PLN Z VAT: 59,78  PLN
Rudy żelaza -- Oznaczanie zawartości arsenu metodą spektrofotometryczną z błękitem molibdenowym

Zakres

Metodę stosuje się w odniesieniu do zawartości arsenu od 0,0001 procent (m/m) do 0,1 procent (m/m) (od 1 mikrog/g do 1000 mikrog/g), w naturalnych rudach żelaza, ich koncentratach, spiekach i grudkach. Podano zasadę metody, odczynniki, aparaturę, próbki i sposób ich pobierania, procedurę, sposób przedstawiania wyników i protokół badań. Dołączono trzy załączniki. Na rysunku pokazano aparaturę do destylacji arsenu

* wymagane pola

Bez VAT: 48,60  PLN Z VAT: 59,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ISO 7834:2001 - wersja polska
Tytuł Rudy żelaza -- Oznaczanie zawartości arsenu metodą spektrofotometryczną z błękitem molibdenowym
Data publikacji 11-09-2001
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 29, Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i Metali
Wprowadza ISO 7834:1987 [IDT]
Zastępuje PN-H-04112:1992 - wersja polska
ICS 73.060.10