PN-ISO 7404-3:2001 - wersja polska

Bez VAT: 43,70  PLN Z VAT: 53,75  PLN
Metody analizy petrograficznej węgla kamiennego (bitumicznego) i antracytu -- Metoda oznaczania składu grup macerałów

Zakres

Podano metodę oznaczania udziału grup macerałów (i minerałów jeżeli jest to wymagane) w węglach. Metodę stosuje się wyłącznie do oznaczań wykonywanych na wypolerowanych brykietach ziarnowych w białym świetle odbitym. Podanej metody nie stosuje się w przypadku oznaczania udziału naturalnie występujących asocjacji macerałów

* wymagane pola

Bez VAT: 43,70  PLN Z VAT: 53,75  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ISO 7404-3:2001 - wersja polska
Tytuł Metody analizy petrograficznej węgla kamiennego (bitumicznego) i antracytu -- Metoda oznaczania składu grup macerałów
Data publikacji 23-04-2001
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 220, Naturalnych Paliw Stałych
Wprowadza ISO 7404-3:1994 [IDT]
Zastępuje PN-G-04529:1992 - wersja polska
ICS 73.040