PN-ISO 7162:1999 - wersja polska

Bez VAT: 43,70  PLN Z VAT: 53,75  PLN
Wymagania użytkowe w budownictwie -- Treść i układ norm dotyczących oceny właściwości użytkowych

Zakres

Ustalono zasady dotyczące zawartości i układu norm do oceny właściwości użytkowych w budownictwie przeznaczone do stosowania przez międzynarodowe i krajowe komitety normalizacyjne

* wymagane pola

Bez VAT: 43,70  PLN Z VAT: 53,75  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ISO 7162:1999 - wersja polska
Tytuł Wymagania użytkowe w budownictwie -- Treść i układ norm dotyczących oceny właściwości użytkowych
Data publikacji 13-09-1999
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 232, Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
Wprowadza ISO 7162:1992 [IDT]
ICS 91.040.01