PN-ISO 6879:2000 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,80  PLN Z VAT: 40,34  PLN
Jakość powietrza -- Charakterystyki sprawności metod pomiaru jakości powietrza i pojęcia pokrewne dotyczące tych metod

Zakres

Ustalono słownik najważniejszych wielkości dotyczących substancji gazowych i w postaci cząstek. Wartości tych wielkości, gdy są oznaczone, stosuje się do podejmowania decyzji, czy metoda jest odpowiednia do danego celu. Podane wielkości mają też zastosowanie do odpowiednich pomiarów emisji

* wymagane pola

Bez VAT: 32,80  PLN Z VAT: 40,34  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ISO 6879:2000 - wersja polska
Tytuł Jakość powietrza -- Charakterystyki sprawności metod pomiaru jakości powietrza i pojęcia pokrewne dotyczące tych metod
Data publikacji 25-08-2000
Data wycofania 29-07-2016
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 280, Jakości Powietrza
Wprowadza ISO 6879:1995 [IDT]
ICS 13.040.01