PN-ISO 6240:1998 - wersja polska

Bez VAT: 25,90  PLN Z VAT: 31,86  PLN
Właściwości użytkowe w budownictwie -- Zawartość i układ norm

Zakres

Wyszczególniono podstawowe postanowienia, które powinna zawierać norma właściwości użytkowych komponentów budowlanych i ich zestawów oraz podano kolejność, w jakiej postanowienia te powinny być zamieszczane

* wymagane pola

Bez VAT: 25,90  PLN Z VAT: 31,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ISO 6240:1998 - wersja polska
Tytuł Właściwości użytkowe w budownictwie -- Zawartość i układ norm
Data publikacji 07-01-1998
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 232, Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
Wprowadza ISO 6240:1980 [IDT]
ICS 91.040.01