PN-ISO 6072:2018-12 - wersja polska

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN
Guma -- Kompatybilność pomiędzy cieczami hydraulicznymi i wzorcowymi materiałami elastomerowymi

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej określono metody badań służące ocenie wpływu cieczy hydraulicznych na wzorcowe materiały elastomerowe, które zostały wyprodukowane zgodnie z określonymi procesami. Umożliwia to porównywanie cieczy z wzorcowymi elastomerami.

W niniejszej Normie Międzynarodowej określono formulacje, procedury mieszania i procedury wulkanizacji dla pięciu typów kompozycji elastomerowych:

a) gumy akrylonitrylowo-butadienowe (NBR 1 i NBR 2);

b) guma fluorowęglowa (FKM 2);

c) guma etylenowo-propynelowo-dienowa (EPDM 1);

d) uwodorniona guma akrylonitrylowo-butadienowa (HNBR 1).

W powyższych procedurach określono wpływ bazy mineralnej, trudnopalnych i biodegradowalnych cieczy hydraulicznych na takie składy na podstawie przeprowadzanego w warunkach kontrolowanych pomiaru właściwości fizycznych wzorcowych próbek do badań elastomerów przed ich zanurzeniem w tych cieczach
i po zanurzeniu.

W niniejszej Normie Międzynarodowej nie podano formulacji materiałów elastomerowych rzeczywiście stosowanych, mimo że stosowane elastomery mogą być badane z wykorzystaniem ustaleń niniejszej procedury kompatybilności, jeżeli jest to wymagane.

UWAGA Materiały elastomerowe wykorzystywane w niniejszej formulacji są czułe na różnorodność cieczy i mają stosunkowo wysoką charakterystykę pęcznienia. Stabilny przebieg krzywej systemów może być użyty do podania odpowiedniego okresu przechowywania.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ISO 6072:2018-12 - wersja polska
Tytuł Guma -- Kompatybilność pomiędzy cieczami hydraulicznymi i wzorcowymi materiałami elastomerowymi
Data publikacji 27-12-2018
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222/PK 3, Olejów Smarowych
Wprowadza ISO 6072:2011 [IDT]
ICS 23.100.01, 83.140.01