PN-ISO 4832:1998 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ISO 4832:2007 - wersja polska

Bez VAT: 43,70  PLN Z VAT: 53,75  PLN
Mikrobiologia -- Ogólne zasady oznaczania liczby bakterii z grupy coli -- Metoda płytkowa

Zakres

Przedstawiono metodę liczenia kolonii, pozwalającą na bardziej precyzyjne niż w metodzie NPL oznaczanie liczby bakterii z grupy coli w produktach żywnościowych. Przedstawiona metoda nie jest odpowiednia do badań dużych naważek próbki. Jest metodą zalecaną w przypadku spodziewanie dużej liczby bakterii z grupy coli. Podano zasadę metody, skład pożywek i stosowane rozcieńczalniki, pobieranie i przygotowanie próbek, opisano aparaturę, sposób wykonania badania, wyrażania wyników i sporządzania sprawozdania z badań. Podano przykłady obliczeń. W załączniku normatywnym zamieszczono przedziały ufności dla szacowania małych liczb kolonii

* wymagane pola

Bez VAT: 43,70  PLN Z VAT: 53,75  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ISO 4832:1998 - wersja polska
Tytuł Mikrobiologia -- Ogólne zasady oznaczania liczby bakterii z grupy coli -- Metoda płytkowa
Data publikacji 21-10-1998
Data wycofania 20-03-2007
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 3, Mikrobiologii Żywności
Wprowadza ISO 4832:1991 [IDT]
ICS 07.100.30
Zastąpiona przez PN-ISO 4832:2007 - wersja polska