PN-ISO 4498-2:2000 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 19,40  PLN Z VAT: 23,86  PLN
Spiekane materiały metaliczne z wyjątkiem węglików spiekanych -- Pomiar twardości pozornej -- Utwardzone dyfuzyjnie materiały na osnowie żelaza, wzbogacone powierzchniowo w węgiel lub węgiel i azot

Zakres

Określono materiały spiekane, które zostały obrobione cieplnie w taki sposób, że twardość ich jest nierównomierna w przekroju od powierzchni do głębokości 5 mm (takimi obróbkami są: nawęglanie, węgloazotowanie, azotonawęglanie lub nasiarczanie). Podano zasadę metody, aparaturę, pobieranie i przygotowanie próbek, warunki badania, sposób przedstawienia wyników i sprawozdania z badania

* wymagane pola

Bez VAT: 19,40  PLN Z VAT: 23,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ISO 4498-2:2000 - wersja polska
Tytuł Spiekane materiały metaliczne z wyjątkiem węglików spiekanych -- Pomiar twardości pozornej -- Utwardzone dyfuzyjnie materiały na osnowie żelaza, wzbogacone powierzchniowo w węgiel lub węgiel i azot
Data publikacji 22-12-2000
Data wycofania 05-09-2016
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 33, Metalurgii Proszków
Wprowadza ISO 4498-2:1981 [IDT]
ICS 77.160, 77.040.10