PN-ISO 3308:2019-07 - wersja polska

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN
Analityczny aparat do rutynowego spalania papierosów -- Definicje i warunki standardowe

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej:
— zdefiniowano parametry spalania i określono warunki standardowe, które należy zapewnić w przypadku stosowania analitycznego aparatu do rutynowego spalania papierosów;
— określono wymagania dotyczące analitycznego aparatu do rutynowego spalania, zgodnie z warunkami standardowymi.
W Załączniku A określono prędkość przepływu powietrza otaczającego papierosy w analitycznym aparacie do rutynowego spalania, mechaniczną konstrukcję elementu stanowiącego jego bezpośrednią obudowę, a także metody pomiaru prędkości przepływu powietrza, ze wskazaniem punktu, w którym pomiar ten jest przeprowadzany.
W Załączniku B opisano, jako przykład, dodatkowe cechy charakterystyczne typowego aparatu do spalania z mechanizmem zaciągającym typu tłokowego.
W Załączniku C przedstawiono wykres profilu zaciągnięcia oraz zilustrowano definicje i warunki standardowe.

* wymagane pola

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ISO 3308:2019-07 - wersja polska
Tytuł Analityczny aparat do rutynowego spalania papierosów -- Definicje i warunki standardowe
Data publikacji 29-07-2019
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 39, Tytoniu i Wyrobów Tytoniowych
Wprowadza ISO 3308:2012 [IDT]
ICS 65.160