PN-ISO 2965:2000 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN
Materiały stosowane jako bibułki papierosowe, papier owijkowy filtrów oraz papier osłonkowy do przyłączania filtrów, łącznie z materiałami mającymi ukierunkowaną strefę przepuszczalną -- Oznaczanie przepuszczalności powietrza

Zakres

Określono metodę oznaczania przepuszczalności powietrza materiałów papierowych o równomiernie rozłożonej przepuszczalności oraz z wąską ukierunkowaną strefą przepuszczalności, stosowanych do produkcji papierosów. Podano definicje (3), zasadę metody oraz aparaturę. Ustalono sposób pobierania i przygotowania próbek. Określono sposoby zakładania próbek, sposoby pomiaru, wyrażania wyników, precyzję metody oraz sprawozdanie z badań. W załącznikach (5) określono sposób badań szczelności uchwytu próbki, metody kalibrowania wzorców i przyrządów pomiarowych, podano metodę oznaczania przeciekania próbki w uchwycie, uwagi teoretyczne i bibliografię

* wymagane pola

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ISO 2965:2000 - wersja polska
Tytuł Materiały stosowane jako bibułki papierosowe, papier owijkowy filtrów oraz papier osłonkowy do przyłączania filtrów, łącznie z materiałami mającymi ukierunkowaną strefę przepuszczalną -- Oznaczanie przepuszczalności powietrza
Data publikacji 07-12-2000
Data wycofania 21-10-2010
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 39, Tytoniu i Wyrobów Tytoniowych
Wprowadza ISO 2965:1997 [IDT]
ICS 65.160