PN-ISO 2544:2002 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN
Maszyny włókiennicze i ich wyposażenie -- Maszyny przygotowawcze tkalni -- Przygotowanie osnowy do tkania -- Terminologia

Zakres

Ustalono słownictwo w zakresie przygotowania osnowy do tkania oraz wprowadzono klasyfikację terminów. Podano 11 terminów i definicji dotyczących terminów ogólnych, 19 terminów i definicji dotyczących procesu technologicznego oraz 102 terminy i definicje dotyczące maszyn, urządzeń, zespołów i części składowych. W załączniku do normy podano również listę odpowiedników terminów polskich w językach: angielskim, francuskim, niemieckim i rosyjskim

* wymagane pola

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ISO 2544:2002 - wersja polska
Tytuł Maszyny włókiennicze i ich wyposażenie -- Maszyny przygotowawcze tkalni -- Przygotowanie osnowy do tkania -- Terminologia
Data publikacji 06-05-2002
Data wycofania 01-08-2018
Liczba stron 31
Grupa cenowa P
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 23, Maszyn Włókienniczych i Pokrewnych
Wprowadza ISO 2544:1975 [IDT]
Zastępuje PN-P-63435:1987 - wersja polska
ICS 01.040.59, 59.120.20