PN-ISO 1841-2:2002 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 43,70  PLN Z VAT: 53,75  PLN
Mięso i przetwory mięsne -- Oznaczanie zawartości chlorków -- Część 2: Metoda potencjometryczna

Zakres

Określono metodę oznaczania zawartości chlorków w mięsie i przetworach mięsnych, łącznie z drobiem, o zawartości chlorku sodu równej 0,25 procent (m/m) lub większej. Podano zasadę metody, stosowane odczynniki, aparaturę, sposób pobierania i przygotowywania próbek, wykonanie oznaczania oraz obliczania wyniku i sprawozdanie z badań. Ustalono precyzję metody - powtarzalność i odtwarzalność. W załączniku A (informacyjny), podano bibliografię

* wymagane pola

Bez VAT: 43,70  PLN Z VAT: 53,75  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ISO 1841-2:2002 - wersja polska
Tytuł Mięso i przetwory mięsne -- Oznaczanie zawartości chlorków -- Część 2: Metoda potencjometryczna
Data publikacji 02-09-2002
Data wycofania 06-07-2018
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 93, Mięsa, Jaj i ich Przetworów
Wprowadza ISO 1841-2:1996 [IDT]
ICS 67.120.10