PN-ISO 16004:2007 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 48,60  PLN Z VAT: 59,78  PLN
Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej -- Pomosty pasażerskie lub pojazdy przewożące pasażerów -- Wymagania dotyczące połączenia z drzwiami statku powietrznego

Zakres

Określono wymagania dotyczące wymiarów połączeń i niezakłóconych obszarów mające zastosowanie do fragmentów statku powietrznego łączonych a) z pomostami pasażerskimi; b) pojazdami przewożącymi pasażerów używanymi w portach lotniczych do wchodzenia na pokład i schodzenia na ziemię pasażerów cywilnych statków powietrznych wymienionych w niniejszej normie. W tych typach statków powietrznych progi drzwi są na wysokości większej niż 2,0 m (80 in) nad ziemią. Niższe statki powietrzne zazwyczaj nie wymagają takich środków dostępu i nie były brane pod uwagę. Dane zostały zebrane i sprawdzone pod kątem dokładnego położenia takich elementów na typach statków powietrznych najczęściej używanych w transporcie cywilnym (tzn. rodzinach podtypów statków powietrznych o takiej samej konstrukcji kadłuba i takim samym ogólnym typem przeznaczenia, które potencjalnie obejmują wszystkie pochodne statki powietrzne z takim samym kadłubem)

* wymagane pola

Bez VAT: 48,60  PLN Z VAT: 59,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ISO 16004:2007 - wersja polska
Tytuł Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej -- Pomosty pasażerskie lub pojazdy przewożące pasażerów -- Wymagania dotyczące połączenia z drzwiami statku powietrznego
Data publikacji 31-12-2007
Data wycofania 03-09-2018
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 177, Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
Wprowadza ISO 16004:2005 [IDT]
ICS 49.100