PN-ISO 15799:2007 - wersja polska

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN
Jakość gleby -- Zasady dotyczące ekotoksykologicznej charakterystyki gleb i materiałów glebowych

Zakres

Podano zasady wyboru doświadczalnych metod oceny potencjału ekotoksycznego gleb i materiałów glebowych (np. gleb wydobytych i poddanych remediacji, wypełnień, nasypów) pod kątem ich planowanego zastosowania i potencjalnego niepożądanego wpływu na organizmy żyjące w wodzie i w glebie, funkcjonowanie środowiska i retencyjną funkcję gleby

* wymagane pola

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ISO 15799:2007 - wersja polska
Tytuł Jakość gleby -- Zasady dotyczące ekotoksykologicznej charakterystyki gleb i materiałów glebowych
Data publikacji 02-02-2007
Liczba stron 38
Grupa cenowa R
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 190, Biologii Gleby
Wprowadza ISO 15799:2003 [IDT]
ICS 13.080.99