PN-ISO 15686-6:2006 - wersja polska

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN
Budynki i budowle -- Planowanie okresu użytkowania -- Część 6: Procedury zwiazane z uwzględnianiem wpływów środowiskowych

Zakres

Podaje sposób oceny na etapie projektu, potencjalnego wpływu na środowisko alternatywnych projektów budynków i budowli. Identyfikuje wzajemne oddziaływania pomiędzy środowiskową oceną okresu istnienia, a planowaniem okresu użytkowania. Podano 5 terminów i definicji

* wymagane pola

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-ISO 15686-6:2006 - wersja polska
Tytuł Budynki i budowle -- Planowanie okresu użytkowania -- Część 6: Procedury zwiazane z uwzględnianiem wpływów środowiskowych
Data publikacji 28-06-2006
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 232, Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie
Wprowadza ISO 15686-6:2004 [IDT]
ICS 91.040.01